Trots Maj-Britt Galdos anmälan:

Skolinspektionen och DO har inte utrett Franska skolan

I slutet av 2017 anmäler Maj-Britt Galdo Franska skolan och rektorn Björn Kullgard till Skolinspektionen. Anmälan skickades vidare till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som än i dag inte tagit upp ärendet.
– Det är ganska sällan vi granskar enskilda fall, säger Carolina Stevenius, handläggare på DO.

Maj-Britt Galdo valde att anmälan skolan och rektorn för att hon ansåg att de inte hade gjort en tillräcklig utredning av händelserna kring ”Franskasfinest”.
– Det kändes väldigt seriöst. Det var lite läskigt men jag visste att jag gjorde det rätta så därför kändes det bra, säger hon.

Skolinspektionen förklarar att de skiljer på anmälningar som gäller trakasserier och kränkande behandling. Anmälningar om kränkande behandling hamnar på deras bord medan trakasserier ska utredas av DO.

Det var lite läskigt men jag visste att jag gjorde det rätta

Fyra dagar efter att anmälan inkom så skickades den därför vidare till DO och lades ner hos Skolinspektionen.
– Det var ett snabbt beslut. Både jag och utredare Lisa Green tog beslutetet att samverka med DO först eftersom uppgifterna tydligt visar att det handlar om trakasserier och inte kränkande behandling, säger Luca Nesi, föredragande på Skolinspektionen.

Anmälan inkom till DO i början av året men än så länge har de valt att inte ta upp ärendet. Det går heller inte att säga när eller om det kommer att göras eftersom DO förklarar att de arbetar mer övergripande.

 

LÄS MER: Killar på Franska skolan fick poäng för att hänga ut tjejer

LÄS MER: 16-åring hängdes ut klasskompisar på sexkonto

LÄS MER: Rektorn kände till sexvideon – nu två år senare polisanmäler han

LÄS MER: Maj-Britt Galdo: ”Två år känns lite sent för en ursäkt”

LÄS MER: Polisen kommer inte utreda sexkontot ”Franskasfinest”

 

By:

Läs mer: