#intebaramensvärk

Endometrios- en dyr sjukdom

Sjukskrivningar, arbetslöshet och skulder. Det är några av de ekonomiska konsekvenserna av endometrios. En av dem som har drabbats av detta är Sarah Nilsson från Härnösand. 

– Jag hade för ont och då bli det mycket sjukdagar, säger hon.

Sarah Nilsson fick sin endometriosdiagnos för 21 år sedan när hon var i tjugoårsåldern. Hon har haft ständig smärta så länge hon kan minnas vilket har påverkat hennes liv mycket. Det har bland annat haft konsekvenser på hennes ekonomi eftersom hon inte har kunnat jobba på 10 år. 

– Ekonomin är det allra tuffaste. Jag har inte jobbat på flera år och när man inte har en inkomst, då går det inte att betala räkningar och då hamnar man hos Kronofogden till slut. När man är hos Kronofogden så får man inte ta lån, så det har varit jättejobbigt, säger Sarah Nilsson. 

Sarah har i många år varit arbetslös på grund av smärtorna hon upplever, men nu har hon fått ett jobb där hon kan jobba efter sin förmåga. Foto: Sabina Pettersson

Anledningen till att hon var tvungen att sluta jobba var för att hon hade ont dagligen och att ingen behandling fungerade för henne.

– Det är ingen som vill ha någon som aldrig kan jobba för att man alltid är sjuk. Sen slutade det med att Försäkringskassan inte ville sjukskriva mig för de tycker inte att man är sjuk, säger hon. 

En människa med endometrios har i snitt 38 sjukdagar per år. De som inte har sjukdomen beräknas ha i snitt 9 sjukdagar per år. Enligt siffror som Socialstyrelsen har tagit fram kostar en sjukskrivning ungefär 2 000 kronor per dag. 

Under tiden Sarah har varit arbetslös har hon fått underhålla sig själv med mycket, bland annat att måla. Det gula bandet på tavlan står som en gemensam symbol för endometrios. Foto: Sabina Pettersson

Sarah Nilsson anser att arbetslösheten har påverkat livet till stor del. Hon anser att det inte bara är den ekonomiska biten som är påfrestande utan även den sociala delen av att vara arbetslös.

– Man känner sig väldigt utsatt. Jag får inget socialt liv utan jag får ligga här hemma och hitta på saker. Det blir ju pannkaka av allting och man kan ofta hamna i en depression. Har man inget socialt liv eller en ekonomi då hamnar i alla fall jag i depression, säger hon. 

Endometriosvården del 1: Läs Sandras historia om hur hon upplevt vården.

Efter 10 år som arbetslös har Sarah Nilsson kommit ut i arbetslivet igen. Hon har fått jobb som servicearbetare på resursgruppen i Härnösands kommun. Hon jobbar i dag tre dagar i veckan och kan anpassa arbetet efter hur hon känner sig i kroppen.

– Om jag känner att det till exempel är för tunga lyft som triggar i gång smärtan då gör inte jag det och det är helt okej för dem. Jag har aldrig varit på en arbetsplats där det har varit okej, så det är bara fantastiskt, säger hon. 

Fakta: Så mycket kostar endometrios

Hälso- och sjukvårdens kostnader i Sverige för endometriospatienter uppskattades 2012 till 51 000 kronor per patient och år.

Socialstyrelsen beräknar att det kommer bli ökade kostnader i samband med att de nya riktlinjerna för vård av endometrios införs. Detta eftersom de tror att antalet vårdtillfällen kommer öka bland annat eftersom de beräknar att fler patienter med endometrios kommer identifieras. 

Om sjukskrivningstalen för kvinnor med underbehandlad endometrios kan minska med 7 dagar per år, från 38 till 31 dagar, skulle det innebära en besparing för samhället på 800–900 miljoner kronor.

Källa: Nationella riktlinjer för vård vid endometrios – Socialstyrelsen

2018-05-01 10:43:49

By:

Läs mer: