#intebaramensvärk

Olika kunskap bland läkare

I vår undersökning svarar 19 av 27 kvinnor att deras endometrios blivit värre efter graviditet. I kurslitteratur som används på flera universitet i Sverige står det att sjukdomen kan läka efter att man fått barn. När vi frågar forskare i ämnet om det stämmer så ger de olika svar.

I en Facebookgrupp för personer med endometrios frågade vi hur medlemmarna upplevt sin endometrios efter graviditeten. Av 27 kommentarer svarade 19 personer att det blivit värre, 6 personer svarade att det blivit bättre och 2 personer svarade att det varit olika efter olika graviditeter.

Av kvinnorna som svarade att det blivit värre svarade en ”Det var bättre de första åtta månaderna efter förlossningen, men nu är det värre än någonsin.” Andra skriver ”Min endometrios blev 100 gånger värre efter mina graviditeter.” och ”Ett år efter förlossningen var jag lika dålig som innan jag fick barn.”

Alla tycker däremot inte att endometriosen blivit sämre efter de har fått barn. En skriver ”Bättre, får inte några cystor längre och alltså långt minskad smärtmängd.”

Många upplever att endometriosen blir värre av graviditet. Foto. Creative commons.

I en kursbok, som är tio år gammal och används på flera universitet för att utbilda sjuksköterskor och barnmorskor står det att endometrios kan läka efter graviditet. Ordagrant står det att ”en graviditet har gynnsam effekt på endometrios och kan få även en avancerad sådan att läka ut fullständigt.” Vi hörde av oss till en forskare inom området för att höra om påståendet i boken stämmer.

– Vi vet egentligen väldigt lite om hur endometrios påverkas efter förlossning men många kvinnor fortsätter tyvärr ha problem när ägglossningen återkommer, säger Olof Stephansson som forskar inom gynekologi och obstetrik på Karolinska Institutet. 

Vi tyckte det var intressant att litteraturen och forskaren gav olika svar så vi valde att höra av oss till fler forskare och läkare för att se hur kunskaperna skiljer sig åt.

– Det är nog inte sant. Det är vanligt att endometriossymtom, framförallt smärtan, håller sig stilla under graviditeten men de flesta får tillbaka sina symtom efter graviditeten, säger Matts Olovsson, överläkare på endometrioscentrum i Uppsala.

Läs mer här: Sarah Nilsson: ”Ekonomin är det allra tuffaste”

Katarina Gemzell Danielsson är överläkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hennes svar skiljer sig från de andras. 

– Ja det kan läka ut. Man vet inte exakt varför men graviditet hämmar ofta inflammatoriska processer, säger hon. 

Publicerad: 2018-05-31 15:50:13

By:

Läs mer: