Statens vinstintresse gick före hjälp till spelmissbrukare i 20 år

FOTO: Creative Commons

Det tog 20 år innan lagändringen gjordes kring spelmissbruk.
Enligt före detta riksdagsledamoten, Margareta Pålsson (M) gick statens vinstintressen före spelmissbrukarnas rätt till stöd.

– Det är lättare att säga att staten ska sluta ha Svenska spel om man inte själv är finansminister, säger hon.

Fram tills 2018 var man som spelmissbrukare i vissa fall väldigt dåligt skyddad till att ha rätt till vård och behandling. Enligt Socialtjänstlagen hade kommunerna innan 2018 inget särskilt ansvar att förebygga spelmissbruk eller sörja för vård av spelmissbrukare. Och trots att spelmissbruk varit en psykiatrisk diagnos sedan 1980, och därmed innefattas i hälso- och sjukvårdslagen, var det väldigt få landsting som erbjudit vård. Spellinjens siffror från 2015 visar bland annat att endast 3 av 21 landsting erbjöd vård för spelproblem.

– I och med att man inte haft rätt till behandling för sitt spelberoende, har det ibland tyvärr nästan varit som en stoppskylt, där man som spelmissbrukare ibland har fått svaret att det där kan vi ingenting om, säger Jakob Jonsson, psykolog.

Sedan 1997 har det lagts fram flera motioner där motiveringen har handlat om att likställa spelmissbruk med andra missbruk i Socialtjänstlagen. Trots det breda intresset från flera riksdagsledamöter, från olika partier och över flera mandatperioder gjordes inget.

Det är lättare att försvara monopolet än att bryta det.En av de som lade fram motioner var den tidigare moderata riksdagsledamoten Margareta Pålsson (M). Hon anser att de inte gjorde något eftersom att de var oroliga att missta skatteintäkter.
En av dem s
om hon hade en dialog med kring lagändringen var den dåvarande finansministern Anders Borg.

 

 

Margareta Pålsson (M)
FOTO: Pressbild

– Till en början var vi ju helt överens. Men om man ska säga så här, det är lättare att säga att staten ska sluta ha Svenska spel om man inte själv är finansminister. För när man inser hur mycket pengar det kommer in, och hur mycket bekymmer man ska ha för att hitta de pengarna någon annanstans, är det lättare att försvara monopolet än att bryta det, säger hon.

 

Vi har försökt få tag på Anders Borg för en kommentar, men han valde att tacka nej. Peter Norman var biträdande finansminister till Anders Borg mellan åren 2010 och 2014. Han säger att han inte kan förklara påståendet kring sambandet mellan att det inte blev någon lagändring och att det fanns motsättningar gällande skatteintäkter från spel. Däremot berättar han att spelproblemsfrågorna under denna tid var väldigt stora.

En annan riksdagsledamot som också lade fram motioner tillsammans med andra riksdagsledamöter var dåvarande folkpartisten Agneta Berliner (FP). 

– Spelmissbrukare fick inte den hjälp och det stöd som jag ansåg att de hade rätt till, men som de definitivt borde få. Men det handlade också om att det kom indikationer om att antalet spelmissbrukare ökade med internet, med alla spel som finns där, säger hon.

Göran Hägglund var socialminister mellan 2006 och 2014. När vi ringer honom hänvisar han oss vidare till dåvarande statsråd i socialdepartementet Maria Larsson (KD). 

Maria Larsson (KD). FOTO: Pressbild

Maria Larsson lämnar flera av våra frågor obesvarade, men i vår mejlkonversation skriver Maria Larsson bland annat att: “Det fanns motstående intressen om vem som skulle betala om detta skulle generera behov av mer vård” och fortsätter “Önskemålen om budgetanslag är alltid långt mycket större än tillgången på pengar och i det sistnämnda kom jag inte ända fram”.

Maria Larsson nämner också att det finns en tröghet i de demokratiska beslutsformerna.

Agneta Berliner (FP) säger att hon inte kan förstå varför det tog så lång tid som det gjorde. Hon berättar bland annat att hon varit med i andra lagändringsprocesser där frågorna varit mer komplexa än den här frågan. Men när det gäller spelmissbruksfrågan kan hon inte förstå varför man inte gjorde något. Hon nämner även den utredning som tillsattes 2007 och blev klar 2008, som bland annat skulle utreda vården för spelmissbrukare.

– Jag kan förstå att om man har utsett en utredare vill man invänta vad den kommer fram till, men man gjorde ju inte någonting efter det heller, säger Agneta Berliner.

 

Läs även: Hundratusentals spelmissbrukare saknade rätt till vård i 20 år

Ideella organisationer – en utväg då kunskapen brast

Livet bredvid spelmissbrukaren: ”Jag levde i mörker”

Krönika: Otydligheten som sätter liv på spel

 

By:

Läs mer: