Våra undersökningar

Här publicerar vi undersökningar som gjorda av Mittuniversitetets journaliststudenter. De första stora undersökningarna publicerades maj 2017.

Alla undersökningar går att återpublicera gratis. Lär mer om att återpublicera här.

Vi använder Creative Commons verktyg för licensiering. Läs mer om licensegenskaperna här.