”Man måste se till att det finns plats för undervisningen”

Svenska skolan har problem med att föra in modersmålsundervisningen under skoldagen. Nermina Wikström på Skolverket och Öyvind Eriksen på Sundsvalls kommun förklarar varför det ser ut som det gör.

Nermina Wikström, undervisningsråd på Skolverket, ansvarar för utformandet av modersmålsundervisningens kursplan.

I den förrdelen av undersökningen uttalade sig både en lärare och en rektor om modersmålsundervisningens utmaningar. Vi har varit i kontakt med Skolverket och Sundsvalls kommun för att fråga kring den problematik som presenterats.

NerminWikström menar att man först och främst måste skilja på de nationella minoritetsspråken och de övriga modersmålen.

– Vi pratar om modersmål som två olika delar, nationellt minoritetsspråk och övriga modersmål. Detta eftersom olika förutsättningar gäller för dessa. I övriga modersmål krävs det att man som elev har vissa förkunskaper inom språket, där det till exempel finns krav på att det ska talas hemma. Men ett nationellt minoritetsspråk är du berättigad att läsa även som nybörjare utan förkunskaper. Om man då ska utveckla ett språk från början så är det klart att det krävs mer tid i jämförelse med om du redan har förkunskaper, säger hon.

Hon menar vidare att det finns fyra olika möjligheter att schemalägga modersmålsundervisningen på.

– Det går att organisera inom ramen för till exempel elevens val eller utanför ordinarie skoltid. Det finns ingen utredning som jag känner till som skulle ta upp fördelar kring detta, utan det är upp till kommunen själv att organisera det på ett sätt som passar för dem. Det är lagstadgat så att kommunen har möjligheten att välja. Vi från Skolverket kan inte involvera oss i de organisatoriska frågorna. Det är kommunerna eller fristående huvudmän som ansvarar för organisationen av modersmålsundervisning, säger hon.

Hon säger också att det pågår en utredning som ska kartlägga tillgången till och deltagandet i modersmålsundervisning. Den ska även analysera hur modersmålsstudier och studiehandledning på modersmål förbättrar elevens resultat i skolan. 

I Sundsvalls kommun har man valt att lägga modersmålsundervisningen under ordinarie skoltid, som vi rapporterade om i vår tidigare artikel. Öyvind Eriksen, chef för Centrum för flerspråkighet i Sundsvall, menar att det inte hade blivit bättre av att lägga undervisningen efter skoltid, som är en lösning som gjorts i vissa andra kommuner.

– Modersmålsundervisningen är som vilket annat ämne som helst. Det man behöver göra är att se till att det finns plats för den undervisningen under elevens skoldag, men det är något som man centralt på kommunnivå måste fatta ett beslut kring. Det finns inga såna än, men vi håller på att lobba för det, säger han.

Han säger att de försöker lägga modersmålsundervisningen när personal har konferens, när det är sovmorgnar eller under exempelvis elevens val för att det inte ska påverka den övriga undervisningen. Men det finns tillfällen då eleverna kan behöva gå ifrån annan undervisning.

– Det är en komplex fråga som inte är så enkel att lösa. Men om vi fortsätter som vi gör nu kommer det inte att bli någon förändring. Istället för att vi ska försöka hitta lämpliga tidpunkter att ha modersmålsundervisning så borde det avsättas tid redan vid schemaläggningen. Hagaskolan och Höglunda har till exempel kommit överens om en tid i veckan där all modersmålsundervisning kommer att läggas, där de inte går miste om annan undervisningstid, säger han.

By:

Läs mer: