Större befogenheter för ordningsvakterna – om Pål Jonson (M) får välja

Ordningsvakterna ska få arbeta över större geografiska områden och större möjlighet att hålla fast en person i väntan på polis. Det är två förslag som riksdagsledamoten Pål Jonson ska lägga fram efter valet.

–  På kort sikt behöver kommunerna hjälp med lag och ordning, säger Pål Jonson, riksdagsledamot för moderaterna. 

Några av den pågående valrörelsens hetaste frågor är lag, ordning och trygghet. Alla partier pratar om att lösa frågan på lång sikt med fler poliser. Men många kommuner måste lösa problemen med lag och ordning här och nu. I sökandet efter en kortsiktig lösning hittar många kommuner bevakningsföretagen.

– Det råder ingen tvekan om att det råder en väldigt allvarlig situation inom polisen och det saknas väldigt många poliser i yttre tjänst. Då kan ordningsvakter vara ett komplement till poliser, säger Pål Jonson (M).  

– Som jag har förstått så är det här förslag som många kommuner har längtat efter, säger Pål Jonson (M). Foto: Riksdagen

På grund av det kortsiktiga problemet har nu Pål Jonson arbetat fram två förslag som kommer läggas fram efter valet. Det första förslaget innebär att ordningsvakterna ska få större befogenheter, till exempel när det gäller att hålla fast personer i väntan på polisen. Det andra är att ordningsvakter ska få användas i ett större geografiskt område, till exempel i en hel kommun under ledning av polisen.   

Det låter nästan som om att ni vill att ordningsvakterna ska bli någon slags kommunpolis?  

– Nej, polis är polis och ordningsvakt är ordningsvakt, det är viktigt. Lag och ordning är en av statens kärnuppgifter. Vi har ingen ambition eller agenda att privatisera det här området, säger Pål Jonson.

Vad är det exakt som ni vill få ut av det här förslaget?  

– Vi vill få till en effektivare resursanvändning av ordningsvakterna så att de bättre kan komplettera polisens uppdrag. Tanken är att samspelet mellan polis och ordningsvakterna ska utvecklas, säger Pål Jonson.    

Redan nu finns det kritik mot utbildningen för ordningsvakter. Både facket och många ordningsvakter menar att utbildningen på två veckor både är för dålig och för kort. Kritiken går bland annat ut på att de anställda är för dåligt förberedda på hur arbetet ser ut på riktigt. Många ordningsvakter vittnar om att de hamnar i farliga och hotfulla situationer som de inte kan hantera på ett bra sätt då utbildningen är för kort. 

Nu vill alltså du att befogenheterna för ordningsvakterna ska utökas trots den korta utbildningen. Måste inte utbildningen ses över först om befogenheterna ska utökas?    

– Vi har försökt kollat på en sak i taget. Vi börjar med att titta på ordningsvakternas uppdrag och geografiska ansvar. Men med nya befogenheter kommer nytt ansvar och även större behov av utbildningsinsatser. Så om förslaget går igenom kommer vi titta över utbildningen men det finns inget konkret förslag än, säger Pål Jonson.  

By:

Läs mer: