Efter kritiken mot lagstiftningen – nu svarar riksdagspolitikern: ”Diskussionen är inte på något sätt okänd”

Som vi har rapporterat om tidigare finns det kritik om att lagstiftningen gällande väktare och ordningsvakter inte har hängt med i samhällsutvecklingen. Nu svarar Socialdemokraterna på kritiken från Bo Wennström, professor i rättsvetenskap. 

Bo Wennströms kritik handlar om att lagstiftningen är föråldrad. Regelverket som är utformat under 1970-talet och därför inte är anpassat till dagens samhälle menar Bo Wennström. Då användes väktare och ordningsvakter främst till att hålla ordning vid dansbanor och andra liknande tillställningar. I dag används samma typer av bevakningspersonal till att patrullera stadskärnor och vara polisens förlängda arm. På grund av detta känner många väktare och ordningsvakter att de måste arbeta utanför lagen för att klara av det uppdrag som de förväntas utföra.   

Elin Lundgren sitter i justitieutskottet för Socialdemokraterna. Hon håller till viss del med om att väktare och ordningsvakter används när polisen inte räcker till.

– Det kan vara på grund av det, men det kan också vara en vilja att möta människors känsla av oro, säger hon.  

– Om man vill använda sig av trygghetspersonal är det jättebra, säger Elin Lundgren (S)

Att anställa trygghetsskapande personal som väktare går jättebra om man vill det, säger Elin Lundgren (S). Foto: Riksdagen

Bevakningspersonal av det här slaget utbildas i två till tre veckor innan de får börja arbeta, medan en polis har över två års utbildning. Men så länge rollfördelningen är tydlig så ser inte Elin Lundgren några problem med att ordningsvakter och väktare används som de gör i dag.

­– Det är inte deras huvuduppgift att upprätta lag och ordning, det är polisens uppgift, allt annat är komplettering, säger hon. 

Folk som jobbar inom bevakningsbranschen, och professor Bo Wennström menar att verkligheten inte ser ut så i dag och att lagstiftningen bör ses över. Är en lagändring något som ni diskuterar i erat parti?

– Diskussionen är aktuell och inte på något sätt okänd, men det finns inga konkreta förslag i nuläget.

Kan en viss privatisering av lag och ordning till och med vara bra nu när inte polisen räcker till?

– Polisen har långtgående befogenheter, bland annat när det gäller våldsmonopolet och många av polisens uppgifter utgör dessutom myndighetsutövning. I en rättsstat är det befogenheter som ska vara förbehållna Polismyndigheten, säger Elin Lundgren.  

 

  Se kortdokumentären om väktarnas och ordningsvakternas situation.

By:

Läs mer: