Gammalt regelverk skapar problem för dagens väktare och ordningsvakter

Enligt professor Bo Wennström har lagstiftningen inte hängt med kring ordningsvakters och väktares roll i samhället.
– Regelverket är anpassat efter bevakningspersonalens roll på 70- och 80-tal, säger han. 

Bo Wennström är professor i rättsvetenskap. Enligt honom blir lagstiftningen ett problem då bevakningspersonal används för att exempelvis patrullera centrumområden i städer, något de inte gjorde när lagstiftningen stadgades. Idag behövs andra typer av befogenheter och utbildning.

– Politikerna har inte velat ta i frågan. För om det framkommer hur det egentligen ser ut uppdagas ju hela situationen. Regelverket är inte anpassat för hur samhället ser ut idag, säger Bo Wennström.

Att ordningsvakter och väktare används allt mer finns det två förklaringar till, enligt Bo Wennström. Den ena är en lång utveckling som sträcker sig tillbaka till 1960-talet, då en privat marknad för bevakningstjänster växte fram. Den andra har med polisens minskade närvaro att göra.

Lösningen blir bevakningspersonal

Bo Wennström har förståelse för situationen som vissa kommuner befinner sig i när de känner sig tvingade att öka tryggheten, och att lösningen blir ordningsvakter och väktare.

– På nationell nivå pratar man om att lösa ordningsfrågor ur ett långt perspektiv, men lokalpolitiker som brottas med problemen idag måste lösa situationen på något sätt direkt, säger han.

Får medborgarna finna sig i att polisen inte är ute på gatorna på samma sätt som förr och att andra upprätthåller tryggheten?

– Ja, så är det säkert. Men det får man ju inte säga. 

 Här kan du se våran kortdokumentär som är en del av våran granskning. 

By:

Läs mer: