Intro: #Modersmålet

 

Vad är #Modersmålet?

#Modersmålet är en undersökning som berör modersmålsundervisning i grundskolan. Undersökningen kommer att presentera olika synvinklar på temat, dels från forskare, men även från yrkesverksamma inom branschen.

 

Vilka ligger bakom undersökningen?

Vi är en grupp bestående av tre journaliststudenter på Mittuniversitetet i Sundsvall, som under april och maj månad gått kursen undersökande journalistik. Under kursens gång har vi undersökt olika åsikter kring modersmålsundervisningen, där vi slutligen valde att fokusera på undervisningens förutsättningar.

Vi som ligger bakom undersökningen heter John Söderberg, Andreas Jonsson och Edwin Handler.

 

Hur gjordes undersökningen?

Vår undersökning baseras främst på intervjuer. Vi har pratat med olika språkforskare, både docenter och universitetslektorer. Från branschen har vi intervjuat en rektor med kunskap i ämnet, samt en yrkesverksam modersmålslärare. Utöver det har vi varit i kontakt med bland annat Skolverket, och tagit del av statliga utredningar.

 

Hur kontaktar jag er?

Vid eventuella frågor eller funderingar om vår undersökning kan du nå oss på miuninvestigate@gmail.com. Vi försöker besvara ditt mail snarast möjligt.

By:

Läs mer: