Krönika:

Otydligheten som sätter liv på spel

Människors liv och familjer står dagligen på spel. Barn växer upp i hem där pengar går till helt andra saker än hyra, leksaker eller drömmen om att få åka på ridläger. De kanske inte heller får den uppmärksamhet och kärleken ett barn behöver och förtjänar.

2018 förtydligades Socialtjänstlagen, så att kommuner och landsting har ett delat ansvar gällande spelmissbruk. Men många säger att det är väldigt otydligt hur det verkligen ska fungera.

 

Reflektioner och tankar om granskningen. Tiffany Lind.

Jag vet att tusentals människor dagligen får sms, mejl eller telefonsamtal med reklam från spelsajter. Jag är en av dem. 
Kändisar, som ofta är förebilder för unga människor, blir frontfigurer för bettingsajter. En som valt att tacka nej är Charlotte Kalla. “Är man stor måste man också ta ansvar”, anser hon.

Under tio veckor har jag och mina grävkompisar Stefan Larsson och Ramo Holmbom undersökt varför det tog 20 år innan spelmissbruk likställdes med alkohol- och narkotikamissbruk. Vi fick kontakt med David Sandell, en före detta spelmissbrukare, som gärna ville dela med sig av sin historia. Vi träffade honom, och när han berättade vad han gått igenom blev jag så berörd. Jag satt med hakan ner till knäna. Han berättade att han under en period ville avsluta sitt liv. Han berättade att hans föräldrar än i dag inte har full tillit till honom, och “det kommer jag aldrig få, det vet jag”. Han avslutade intervjun med, “kan jag hjälpa en med min historia, så är jag nöjd”. Titta på vårt inslag om hans historia här.

Vi intervjuade även en anhörig, Jenny Armus. Vi satt i en timmes lång intervju där hon berättade vad hon har gått igenom. När hennes man efter många år hade sagt till henne att deras lägenhet var överbelånad, och att alla sparpengar som hon trodde fanns, var borta. Det var smärtsamt att höra allt hon gått igenom, just på grund av hennes mans beroende av att spela om pengar. Hon berättade också att varje gång hon gick förbi så gömde han sin telefon, som att han dolde något för henne. Hon gick runt med en ständig oro om att han var otrogen mot henne. Hon fortsatte med att förklara att i efterhand har hon ju insett att det var spelandet han fifflade med, och inte en annan kvinna. Hela hennes historia kan ni läsa här.

82 000 barn blir drabbade av
av att en mamma eller pappa är fast i spelmissbruk.
Vi tog del av en enkät från Folkhälsomyndigheten från 2015 som visade på att 90 procent av de svarande kommunerna inte hade tillräckligt med kunskap för att ta hand om spelmissbruk. Vår egna enkät bland Västernorrlands kommuner visade att fem av sju, inte var redo, 2017. Och då var det två månader innan lagen skulle träda i kraft. Det är viktigt att det här börjar fungera. Enligt Folkhälsomyndigheten finns uppemot 82 000 barn som blir drabbade av att en mamma eller pappa är fast i spelmissbruk.

Vi har nystat i hela lagstiftningens process och hur det ligger till för kommun och landsting. Lagändringen innebar bland annat att “socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta missbruk av spel om pengar.“ Så efter årsskiftet har alltså landsting och kommun ett delat ansvar gällande spelmissbruk.

För att försöka få svar på varför det dröjt så länge innan något gjordes, ringde vi runt till olika politiker som satt i riksdagen under mandatperioderna 2006-2012 då de flesta motioner lades fram. Det är många olika politiker (som sitter olika mandatperioder, med olika uppdrag). Efter många samtal med luddiga svar, hänvisades vi till Maria Larsson (KD), fd. statsråd på Socialdepartementet. Så efter tio veckors arbete fick vi ett svar: Skatteintäkterna. Läs hela artikeln här.

Det tog alltså 20 år. Men trots lagändringen är det oklart för kommuner och landsting vem som ska ansvara för vad. En psykolog vi pratat med, som ger behandlingar för spelmissbruk, säger att ansvaret självklart ska ligga på kommunen. Men när vi ringer Sveriges kommuner och landsting (SKL), får vi svaret att det ska ligga på landstinget. Det har ständigt varit delade meningar. Är spelmissbruk en psykiatrisk diagnos, eller inte? När ska kommuner ta hand om det, och när går ansvaret över till landstingen?

Vi står lite på samma ställe,
trots lagändringen.

Mikael Malm på SKL säger att “en otydlig ansvarsfördelning ökar risken för att människor hamnar mittemellan”, och så är det ju. Det är där vi står i dag. Trots att så många människor med spelmissbruk, under så många år, har hamnat mellan stolarna redan, står vi lite på samma ställe, trots lagändringen.

I vissa kommuner fungerar det redan bra. Men i många andra kommuner har problemet inte ens uppmärksammats, och ibland finns inte ens en ansvarig för frågan.

Det skiljer sig beroende på var man bor. Det skiljer sig i kunskaper, och i vilka resurser politikerna i kommuner och landsting nu är beredda att satsa på problemet.

 

Läs även: Hundratusentals spelmissbrukare saknade rätt till vård i 20 år

Ideella organisationer – en utväg då kunskapen brast

Statens vinstintresse gick före hjälp till spelmissbrukare i 20 år

By:

Läs mer: