Här är de olika formerna av depression

Varje depression är unik och uttrycker sig olika beroende på vilken person som drabbas. Men det finns vissa indikatorer som berättar om typen av depression och vilken behandling som fungerar bäst.

Den vanligaste formen av depression kallas ”egentlig depression” och delas upp i tre olika nivåer.

Vid lindrig depression kan den utsatte oftast fungera både socialt och praktiskt i vardagen. Även personen det rör sig om mår dåligt inombords kan man klara av att gå till jobbet och och umgås med andra människor, men det kan kräva ansträngning.

Medelsvår depression kan innebära att det är svårt att hantera sitt vardagliga liv. Man kan till exempel ha svårigheter med sömn och det kan vara svårt att fungera socialt. 

Svår depression kan innebära att personen lider av allvarliga självmordstankar. Den utsatte kan också bli påverkad på ett sätt som leder till att denne inte utför fysiska behov, som att äta och dricka.

 

Källa: https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Depression/

By:

Läs mer: