Under flera år brottades han med depression – medicinen blev räddningen

 

Andreas Nyberg arbetar som frilansande förlagsredaktör.

I många år var han orkeslös, nedstämd och levde i förnekelse, han befann sig i en depression. Trots biverkningar mår Andreas Nyberg bättre med antidepressiva läkemedel. 

– Jag kommer inte försöka bli av med medicinen, jag tycker den fungerar bra, säger Andreas Nyberg.

Till en början valde han att gå i terapi, först hjälpte det, sedan blev det ett planlöst ältande utan någon som helst framåtrörelse. Detta pågick i två år tills han slutligen kom i kontakt med en psykiatriker som skrev ut den antidepressiva medicinen Citalopram. Citalopram är en antidepressiv medicin av typen SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare.

När jag började med medicinen blev jag lugnare, tidigare kunde jag bli otroligt förbannad, jag var på väg att ryka ihop med folk hela tiden, säger Andreas Nyberg.

Andreas ställer sig ändå kritisk till hur antidepressiva mediciner skrivs ut. Generellt tycker han att förskrivningen av läkemedlen sker för enkelt och att det är fel väg att gå.

– Jag har hört om folk som varit nedstämda efter en relation som tagit slut, sedan har de fått sådana här läkemedel utskrivna, säger han.

Han har använt medicinen i snart tolv år. Han har tidigare försökt att sluta med dem i några dagar men då har utsättningssymptomerna blivit så pass kraftiga att han valt att börja med medicineringen igen. Han beskriver hur han övermannas av olika känslor.

–  Jag blir översexuell, aggressiv och sentimental. Jag blir den personen jag känner igen mig i sedan tidigare, säger han.   

I femton års tid kämpade Andreas med nedstämdhet innan medicinen blev en del av livet. Det är många delar som måste fungera för att han ska må bra.

Jag har haft många olika typer av Citalopram och det finns vissa biverkningar, men de är lindrigare än vad det skulle vara utan medicinen.

 

FAKTA:

VAD ÄR EN DEPRESSION? Om man känner sig nedstämd och orkeslös varje dag i flera veckor kan man vara deprimerad, men gränsen är flytande. Depression kan delas in i flera nivåer, men ångest, koncentrationssvårigheter, sömnproblem och känslor av hopplöshet är vanliga. Även om en depression oftast går över, så är det viktigt att söka hjälp.

Utsättningssymptom: De flesta utsättningssymptom kan ses som en form av abstinens. Snabb utsättning av antidepressiva läkemedel leder till utsättningssymtom men i motsats till opioider är de antidepressiva medlen inte beroendeframkallande, enligt FASS.se  

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI): Är en grupp antidepressiva läkemedel som ökar serotoninhalten i hjärnan.

By:

Läs mer: