Anna om sin medicinering: ”Mardrömmar och svettningar hörde till vardagen”

 

 

Anna driver även facebookgruppen Fri från psykofarmaka, där hon ger stöd till människor som vill sluta med dessa läkemedel. Hon har även skrivit ett antal böcker.
Foto: Theresia J Köhlin

 

 

Det finns en unik berättelse bakom varje behandling. Anna Nederdal känner inte att hon fick vetskap om de biverkningar som läkemedlen gav.

Anna Nederdal har länge varit engagerad av hur psykofarmaka fungerar och då bland annat antidepressiva mediciner. Hon driver informationshemsidan Psyke.nu.

Anna fick en depression i samband med att hon blev kroniskt sjuk. Hon berättar att hon träffade en psykiatriker som rekommenderade om serotoninhöjande antidepressiva mediciner.

– Hon övertygade mig om att jag hade en obalans i min hjärna och att om jag tog den här medicinen skulle balansen återställas, jag skulle bli fri från min depression, säger Anna Nederdal.

Anna beskriver den första perioden som jobbig, hon hade ofrivilliga rörelser och en ökad ångest. Mardrömmar och svettningar var något som hörde till vardagen. Hon berättar om att de flesta människor får ångest när de börjar med antidepressiva mediciner och att det ofta leder till medicinering med tyngre psykofarmaka.

Nu i efterhand förstår jag att skälet till att jag blev deprimerad var för att jag inte kunde fortsätta jobba. Jag kunde helt enkelt inte leva det liv jag var van vid att leva, säger Anna och fortsätter:

Psykiatrikern sa att dessa symptom ingår i inledningsskedet och hon ville ge mig bensodiazepiner för att stävja symptomen. Jag har medlemmar i min stödgrupp som fått prova femtio olika preparat, vilket gör att de blir mer sjuka än vad de var innan.

Utifrån sin egen erfarenhet tycker Anna att läkare ska ta ett större ansvar om att informera vad medicineringen betyder. Enligt henne får oftast inte patienter information om vad preparaten kan har för biverkningar och hur vardagslivet påverkas.

Jag tycker att när man som människa och patient kommer till läkaren ska man känna sig trygg. Man ska kunna samtala med läkaren om vad som skulle vara den bästa behandlingen.

 

FAKTA:

 

Bensodiazepiner: Används bland annat mot ångest och oro men också i behandling mot alkoholberoende. De anses som effektiva men kan vara vanebildande och beroendeframkallande vid regelbundet användande under lång tid. Källa: Läkemedelsverket, vårdguiden.  

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI): Är en grupp antidepressiva läkemedel som ökar serotoninhalten i hjärnan.

By:

Läs mer: