Finansbranschen värst för kvinnorna – tjänar 27 procent mindre än männen

Kvinnor inom finansbranschen är de mest lönediskriminerade.
Ingen annan bransch har så stora löneskillnader, trots ett mångårigt projekt i syfte att minska orättvisorna.
– Vi trodde vi skulle ha löst frågan om de helt oförklarliga löneskillnaderna vid det här laget, säger Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande.

Vår undersökning av SCB:s lönedata från 2016 visar att kvinnorna i finansbranschen har en genomsnittlig månadslön som motsvarar 73 procent av männens. Jämför man med 2014 var siffran 72 procent. Det har alltså inte hänt särskilt mycket.
– Tittar man på den statistiken ser det dystert ut. Men det är en orensad statistik. Det är en ojämn fördelning mellan män och kvinnor på högre befattningar och i och med att lönespridning är större i vår bransch så ser skillnaderna större ut, säger Gunilla Grenö, vd för Bankinstitutens arbetsgivarorganisation, BAO.

 

Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius håller med om att det finns grupper i branschen som tjänar otroligt mycket pengar och som drar upp medellöner och skillnader. Grupper där majoriteten är män. Samtidigt pekar hon på färsk statistik från 2017 som visar på att löneutvecklingen går åt fel håll ur ett jämställdhetsperspektiv.

För 2017 har den totala löneutvecklingen inom finansbranschen legat på 3,6 procent. För männen var den 3,7 procent och för kvinnor 3,6 procent.
– Under Lika Lön-projektets första år hade kvinnor en högre löneutveckling än männen, vilket är ett måste för att få till en förändring. Senaste åren har män haft en högre utveckling och då kommer det inte gå. Då kommer gapet att öka och vi ser oroande på det, säger Ulrika Boëthius, som också sitter i styrgruppen för projektet.

Lika Lön, som startade 2011, skulle verka för jämställda löner. Men än så länge har det inte levt upp till förväntningarna.
– Vi hade större förväntningar på att det skulle synas rejäla resultat i den centrala statistiken. Vi hade hoppats komma mycket längre med medellönen. I 95 procent av fallen har män fortfarande en högre medellön.

 

Enligt statistik där vi sammanställt de största löneskillnaderna mellan män och kvinnor för 2016 så toppar fem yrken från bank-, finans- och försäkringsbranschen. Tittar man på topp tio så hittar man ytterligare tre yrken från dessa branscher.

Bland annat återfinns yrkeskategorin ”Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1” där kvinnor hade en genomsnittlig månadslön som motsvarade 68 procent av männens.
– Klassificeringen är rätt grov, det beror på vilken chef det är. Det blir som att jämföra äpplen och päron. Man måste bryta ner den mer. Så länge det är fler män än kvinnor på högre befattningar så kommer statistiken se ut såhär, säger Gunilla Grenö, som är en av BAO:s representanter i styrgruppen för Lika Lön.

Från Finansförbundet sida skulle man vilja att företagen ställde högre krav på sig själva när de gör sina lönekartläggningar.
– Ser man att en viss grupp har lägre lön så vill vi se att företaget bestämmer sig för att lägga ut mellanskillnaden på denna grupp, säger Ulrika Boëthius.

 

 

Enligt jämställdhetslagen från 1991 måste man påvisa att en enskild individ är lönediskriminerad. Det går inte att föra en grupptalan på samma sätt. Något som Finansförbundet ordförande tror skulle kunna vara ett alternativ för att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete.
– Jag hade önskat att man från politiskt håll tog en diskussion om hur man kan stärka parternas möjlighet att komma till rätta med problemet. Vi kan föra en grupptalan och ställa krav men vi kan inte få igenom något på samma sätt som vi kan på individnivå enligt lagstiftningen.

Men Gunilla Grenö tror inte att en ny lagstiftning skulle förändra något.
– Lagstiftningen som sådan är tydlig. Det går inte att tvinga fram värderingar utan det är viktigt att göra folk medvetna. Det bygger på vilja och det är svårt att lagstifta mer än man gjort.

Istället ser hon hur jämställdhet blir till en viktig affärsfråga för företagen.
– Vill man vara attraktiva arbetsgivare går det inte att exkludera 50 procent av arbetsmarknaden. Man måste kunna säga att vi har lika löner för att attrahera duktiga kvinnor att komma hit och arbeta.

BAO:s vd påpekar också att lagstiftningen inte tar någon höjd för en jämn fördelning mellan män och kvinnor på högre befattningar. Något som hon inte heller tror skulle hjälpa.
– Min uppfattning är att det hanteras bäst inom företagens affär. Det är svårt att lagstifta värderingar och det är något som måste komma inifrån. Men lagstiftning kring det här är en svår fråga och det är svårt att säga vad som är rätt och fel.

Hon får medhåll från Ulrika Boëthius som anser att det är svårt att lagstifta sig till en jämn fördelning.
– Det krävs att företagsledningarna bestämmer sig för att få till en förändring.

By:

Läs mer: