”Det är fortfarande tabu att prata om lön”

Linnéa Solnevik på Danske Bank.

Trots den pågående debatten om jämställdhet finns många orättvisor och föråldrade värderingar kvar.
Särskilt inom bank- och finansbranschen, där kvinnor i Sverige i genomsnitt tjänar 73 procent av männens lön.
– Värderingarna måste förändras och kanske krävs till och med ett generationsskifte, säger Linnéa Solnevik, Business Supporter på Danske Bank i Sundsvall.

Projektet Lika Lön är inne på sitt sjunde år, med syfte att arbeta mot en rättvisare lönefördelning mellan män och kvinnor inom finansbranschen. Trots detta är bank- och finansbranschen en av de näringsgrenar där skillnaderna fortfarande är störst, enligt Statistiska centralbyråns lönedata från 2016.

Linnéa Solnevik, som också sitter i Finansförbundets styrelse region norr, hade förväntat sig mer av Lika Lön-projektet. Hon har jobbat hos Danske Bank sedan 1999, men inte mycket har hänt på lönefronten.

– Det har gått lite trögt. De flesta medarbetare är medvetna om projektet på ett övergripande plan, men det är fortfarande tabu att prata om lön. Diskussionen måste bli mer öppen för att åstadkomma någon förändring.

Enligt Linnéa Solnevik ligger problemet många gånger i värderingar, då man ser en manlig prestation som mer värd än en likvärdig kvinnlig prestation. Dessutom är det enbart HR-cheferna som får en kort utbildning om Lika Lön, något som även skulle behöva tas ned på arbetsplatsnivå.

– För att nå projektets mål krävs bättre utbildning av både chefer och övriga anställda. Lika Lön-värderingarna måste etableras i själva verksamheten, inte bara vara ett avlägset separat projekt.

För att nå en jämställd lönesituation anser hon att det krävs en ny strategi vid lönehöjningar. Om en kvinna och en man i samma position ska få löneökning krävs en annan fördelning av pengarna – vilket skulle innebära en mindre höjning för mannen än den han är van vid. Något som kan resultera i stort missnöje på arbetsplatsen.

– Hade cheferna haft mer kunskap om Lika Lön så vore det lättare att ta den diskussionen och bemöta argument. Men det är också svårt att förändra gamla värderingar. Jag hoppas att den yngre generationen kan tillföra ett modernare synsätt, och lägga mer krut på kvinnorna i lönerevisionen.

Linnéa Solnevik vågar inte hoppas på någon förändring inom snar framtid. Hon tycker däremot att Lika Lön-projektet är ett bra initiativ för att lyfta problematiken och starta en diskussion.

– Man pratar om sexuella trakasserier och arbetsmiljö för kvinnor, men det är inte många som vågar lyfta lönefrågan. Förhoppningsvis börjar fler kvinnor bli medvetna om problemet och vågar snart ifrågasätta löneskillnaderna också.

By:

Läs mer: