Fortsatt ökning av ohälsa bland barn och unga – så tacklar BUP problemen

Foto: Arkivbild

Förskrivningen av antidepressiva mediciner har ökat mest bland barn och unga. En studie visar på risker vid användning av dessa läkemedel. Lena Berglund Friberg arbetar bland annat med sömn, mat och motion för att ta itu med depression.

I en rapport från 2013 varnade Socialstyrelsen för att en ökande grupp av psykiskt sjuka barn och unga på sikt kan utgöra ett växande folkhälsoproblem. Det är framförallt depressioner, ångestsjukdomar och missbruk som ökar inom gruppen.

Ett alternativ som många får för att bli av med en depression är medicin. Men en omfattande studie visar att de vanligaste antidepressiva läkemedlen kan fördubbla risken för självmord bland barn och ungdomar.

– Vi har längre köer och vi har fler som söker hjälp. Vi samtalar kring psykisk ohälsa på ett annat sätt än tidigare vilket är positivt, det finns bra hjälp att få, säger Lena Berglund Friberg, verksamhetschef vid barn- och ungdomspsykiatrin i Västernorrland.

Enligt Socialstyrelsen riktlinjer ska en behandling av psykologisk form ges i första hand, framförallt kognitiv beteendeterapi, KBT. Detta ska erbjudas vid princip alla lindriga och medelsvåra tillstånd av ångestsyndrom och depression.

Lena Berglund Friberg berättar att de jobbar mycket med att hitta en balans för patienten i vardagen och att man inte väljer att erbjuda läkemedel i första hand.

– Vi jobbar mycket med fysiska behov såsom tillräckligt med sömn och mat. Man börjar med dessa delar först, säger hon.

Lena Berglund Friberg berättar bland annat om att de haft en gruppbehandling för tonåringar med depression i samarbete med en idrottsförening.

– Man vet att om man rör sig skapas det endorfiner så att man mår bättre. Det finns forskning på det, säger hon.

Socialstyrelsen publicerade 13 december en rapport. Det handlar om oroväckande siffror vad gäller den psykiska ohälsan hos barn och unga, från år 2006 till 2016. Framför allt handlar det om depressioner och ångestsyndrom som bidrar till ökningen.

– Olika former av psykologisk behandling kan eventuellt ersätta läkemedel vid psykisk ohälsa, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

By:

Läs mer: