Antidepp till äldre är ofta som sockerpiller: ”De mest använda är inte lämpliga”

Äldre äter antidepressiv medicin, trots att studier visar att effekten ofta inte är bättre än av sockerpiller. Enligt våra undersökningar är det en medicin som rekommenderas, men i verkligheten en helt annan som skrivs ut.

ㄧ Det är konstigt att inte det här har debatterats mer, med tanke på hur mycket antidepressiva som skrivs ut, säger Bengt Danielsson från Socialstyrelsen.

Många äldre med depression blir inte tillräckligt hjälpta av antidepressiva läkemedel. Det konstaterar Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i rapporten Behandling av depression hos äldre, där de sammanställt resultatet av samtliga studier som gjorts inom ämnet, från flera delar av världen.

ㄧ Ofta skriver man ut det för att den äldre har börjat vara lite ledsen och man vill prova någonting. Snarare kan man börja ställa till det för att de äter andra mediciner som kan krocka. Jag tycker det skrivs ut för mycket läkemedel till äldre och det är jag nog inte ensam om. Vilken tablett man sedan skriver ut är jättesvårt, säger Bengt Danielsson, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

Vad som skrivs ut varierar beroende på patientens ålder. För personer under 65 år kan man se att läkemedel som Sertralin och Citalopram är populära, medan personer över 65 år äter medicinen Mirtazapin – trots att det rekommenderas till äldre först i andra hand. Vidare har dessa tabletter inte haft bättre effekt än sockerpiller i korttidsstudier. Trots detta äter 15,9% av de äldre i landet och 14,6 % av de äldre i Västernorrland antidepressiv medicin. Enligt Eva Nyman, samordnare för läkemedelsfrågor vid Socialstyrelsen, finns det olika kanaler för att ge ut rekommendationer om läkemedelsanvändning till vården.

ㄧ Socialstyrelsen ger ut nationella riktlinjer, som utgör vägledning till vårdgivare, men de är inte bindande uttalanden om lämpliga behandlingsåtgärder till patienter i enskilda fall.  Läkemedelsverket ger ut behandlingsrekommendationer. Landstingen har läkemedelskommittéer som arbetar med kloka listor och de tar också fram olika vårdprogram, säger Eva Nyman.

 

 

I rapporten larmar SBU om att det behövs fler studier för att fastställa hur äldre påverkas av antidepressiv medicinering. Det är inte självklart att forskningsresultat gällande personer under 65 år kan överföras till dem över 65 år. På personer över 85 år har inte en enda studie gjorts.

Problematiken kring att medicinera äldre är att de på grund av sin ålder och skörhet lättare drabbas av biverkningar. Och när de gör det reagerar de kraftigare. Det kan krävas en lägre första dos och det kan ta längre tid innan medicinen ger effekt. Vidare kan de lida av andra sjukdomar som försvåras av biverkningarna och de kan äta andra läkemedel som riskerar att krocka med varandra.

ㄧ Behöver de antidepressiva? Hjälper antidepressiva? Det har man väldigt lite data på. När det gäller yngre med mycket svåra depressioner har man rätt bra belägg för att det kan vara störningar i serotonin och därmed vet man att läkemedelsbehandling fungerar. Men däremot hos äldre personer, som ofta blir deprimerade av social isolering och redan äter mycket andra läkemedel, så finns inte mycket nytta hos medicinerna, säger Bengt Danielsson.

Alma Löfgren är 86 år och lever ensam i sin lägenhet i Sundsvall. När vi sätter oss vid bordet kommer kakburken fram i samma stund.

Hemtjänsten kommer tre gånger om dagen, två gånger för medicin och stödstrumpor och en för tillsyn. Sedan 2016 äter hon tabletten Mirtazapin mot nedstämdhet. Först den lägsta insättningsdosen, som sedan höjdes efter att hon inte blivit bättre. Men julen 2016, då Alma vårdades på sjukhus efter en fallskada, fick hon även utskrivet Sertralin. Anledningen var att hon fortsatte vara ledsen trots sin dagliga dos av antidepressiv medicin.

ㄧ Det är bättre sedan de satte in den nya medicinen, för innan var det bara nattsvart. Då kunde vi inte lämna henne själv, men nu när vi skulle åka utomlands jag och min fru sa mamma “bara åk, jag klarar mig”, säger sonen Anders.

Enligt Almas utskrivningsrapport från sjukhuset har hon visat tecken på förvirring under vårdtiden. Något som är en vanlig bieffekt hos Mirtazapinet. Sedan hon började äta Sertralin är livet faktiskt lite ljusare, uppger Alma själv.

ㄧDet är klart att jag är ju inte självmordsbenägen, fast att jag inte alls har något att leva för. Så lite hjälper nog medicinen, annars satt jag väl bara här rätt upp och ner, säger Alma och tillägger att hon bakar förbannat goda kakor till alla hon kommer på, för att sysselsätta sig om dagarna.

Anders Nelvig, enhetschef på geriatriska kliniken på Sundsvalls sjukhus, är specialist på sjukdomar hos äldre. Den trend man kan se att äldre ordineras Mirtazapin, istället för det i första hand rekommenderade Citalopram eller Sertralin, har sin förklaring i en av läkemedlets biverkningar, förklarar han. Mirtazapinet, som tillhör en helt annan läkemedelsgrupp, har en sövande bieffekt, som läkarna gärna tar vara på genom att ordinera dem till äldre. En åldersgrupp som ofta sover sämre på nätterna och vaknar tidigare än vanligt på morgnarna i takt med sitt åldrande, enligt Anders Nelvig. Han pekar på stora brister inom läkemedelsförskrivningen till äldre.

ㄧ Det finns en överdriven tilltro till mediciners positiva effekter. Speciellt när vi pratar om gamla så tror jag att de flesta av dem mår bra av att ha så lite mediciner som det överhuvudtaget är möjligt, säger han.

Bengt Danielsson förklarar att läkarna står inför en svår frågeställning när de ska skriva ut en antidepressiv medicin till en äldre patient, eftersom man måste ta hänsyn till att den äldre kanske kommer drabbas av biverkningar.

ㄧ Samtidigt så vill ju läkarna göra någonting. Det är ju lättare att skriva ut ett läkemedel än att kanske ta ut personen på promenad tre timmar i veckan eller sitta och prata tre timmar. Så då har man ju gjort nånting, men frågan är om inte det är värre än att inte göra någonting alls.

 

 

En person som är väl insatt i äldres psykiska ohälsa är docenten Ingvar Karlsson. Han har specialiserat sig på området sedan 1995 och uppger att valet av medicin till äldre beror på hur svår depressionen är.

ㄧ Det finns lämpliga och olämpliga läkemedel. Det visar sig att de mest använda läkemedlen Citalopram och Mirtazapin inte är lämpliga, utan bör undvikas. Istället bör man ge andra som Sertralin och Escitalopram i första hand. Är depressionen lite svårare finns Cymbalta (Duloxetin) som fungerar väldigt väl hos gamla människor, säger Ingvar Karlsson.

Även enligt SBU:s rapport är det läkemedel som visat sig ge bäst effekt hos äldre Duloxetin. Men trots det är det bara 3,7 % av landets äldre med antidepressiv medicin som äter Duloxetin.

ㄧDet finns en tröghet i viljan att byta till andra läkemedel som gör det på det viset.

Det är nog bristande kunskap och beror på att det finns en tradition att skriva ut andra typer av läkemedel. Duloxetin har inte använts i den utsträckningen som den borde göra hos äldre. Den har både visat sig ha effekt och vara ett säkert och bra läkemedel för äldre, säger Ingvar Karlsson.

*Almas och Anders namn är fingerade av hänsyn till deras integritet.

 


Faktaruta:

  • Citalopram och sertralin: två antidepressiva mediciner inom kategorin SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare. De rekommenderas i första hand vid depression.
  • Mirtazapin: antidepressiv medicin, tillhör en annan kategori än ovanstående och verkar annorlunda. Rekommenderas i andra hand.
  • Serotonin: signalsubstanser i hjärnan som påverkar en persons sinnesstämning, känslor och tankar, bland annat hur man upplever sorg, ångest och oro. De spelar även roll bland annat för sömn, aptit, initiativförmåga och sexlust. 
  • Geriatriker: person som är expert på äldres sjukdomar.