SD lämnar stolar tomma – tappar slagkraft i Sundsvallspolitiken

Den procentuella frånvaron parti för parti i Sundsvalls kommunfullmäktige.

Sverigedemokraternas höga frånvaro leder till svagare SD-politik i kommunen.
Det är det enda parti som har lämnat tomma stolar i fullmäktige, och vid fyra tillfällen har det inneburit att deras mandat i en nämnd i stället gått till styrande socialdemokraterna.
SD har dessutom haft flera tomma stolar i fullmäktige när deras egna motioner behandlats.

Vår granskning visar att Sverigedemokraterna sticker ut med 22,6 procents frånvaro vid sammanträden i Sundsvalls kommunfullmäktige. I år har det vid flera tillfällen lett till tomma stolar – det har helt enkelt saknats företrädare som kunnat rösta och framföra SD:s politik i kommunens högsta politiska organ. Det framgår av offentliga mötesprotokoll vi granskat och sammanställt.

Sverigedemokraterna är dessutom, enligt kommunfullmäktiges protokoll, det enda partiet i Sundsvalls kommunfullmäktige som lämnat tomma stolar. Det innebär att de som röstat på Sverigedemokraterna inte blir  representerade i den grad de borde i debatten i kommunfullmäktige, och att SD inte blir lika slagkraftiga i omröstningarna. Sverigedemokraterna lämnade sin första stol tom i mars 2015. Valåret 2018 har partiet fått allt svårare att representera de åtta mandat de fått av sina väljare.

I mars 2018 lämnade Sverigedemokraterna två stolar tomma, i april 2018 var det fyra stolar tomma och i maj 2018 var det tre av totalt åtta stolar tomma. Detta enligt kommunfullmäktiges närvaroprotokoll. Närvaroprotokollet från maj bekräftades av Patrik Jansson, kommunsekreterare, då protokollet inte har justerats än.

I april 2018 behandlades SD:s egna motion om att utreda tillgången till skolsköterskor, där hade Sverigedemokraterna fyra av åtta stolar tomma. I maj 2018 så behandlades SD:s motion om upprustning av Sundsvalls vägnät, då hade Sverigedemokraterna tre av åtta stolar tomma.

Socialnämnden i Sundsvall ansvarar för äldreomsorg, omsorg för funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. Där har Sverigedemokraterna under en tid haft svårt att fylla stolen de har i just den nämnden. Jan Björnefax har varit sjukskriven, och enligt Sara Österholm, nämndsekreterare, så har han varit borta sedan januari 2018. Dessutom uppger hon att Sverigedemokraterna haft problem att ersätta Björnefax. Sedan lite drygt ett år tillbaka så är inte längre Sven Nordlund ersättare, utan Sandra Persson.

– Jag har inte ens sett röken av Sandra Persson sedan hon blev ersättare. Så efter att Björnefax inte kunde delta längre så har Sverigedemokraterna inte varit representerade i Socialnämnden, säger Sara Österholm.

När Sverigedemokraterna inte kunnat vara på plats så tvingas socialnämnden att fylla den stolen med en ersättare från ett annat parti.

– Det har ofta blivit så att Socialdemokraterna blivit ersättarna. Det är för att nämnden behöver ett visst antal närvarande för att ta beslut.

Sverigedemokraternas väljare blir alltså inte representerade i en nämnd som har ansvar för flera av partiets hjärtefrågor.

I kommunstyrelsen, som är kommunens motsvarighet till en regering, så skiljer sig Sverigedemokraterna ifrån de andra partierna. Alla andra partier har sina tyngsta folkvalda i styrelsen. Sverigedemokraterna har sin politiske sekreterare Martin Klausen, istället för partiets folkvalda toppnamn, riksdagsmannen Johnny Skalin.

Sverigedemokraternas valsedel i Sundsvall till valet 2018 innehåller de tre mest frånvarande från Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. Det är Johnny Skalin (1), Stig Bergström (9) och Sven Nordlund (29). Siffrorna i parantes är deras placering på listan de går till val på.

Sverigedemokraternas samtliga kommunfullmäktigeledamöter har valt att avstå från intervju.

Läs om väljares kritik här.

By:

Läs mer: