Frånvaron hög i Sundsvalls kommunfullmäktige – en av nio saknas


I snitt en av nio politiker i Sundsvalls kommunfullmäktige dyker inte upp på mötena. Det visar den undersökning vi gjort där både majoriteten och oppositionen har hög frånvaro.
– Jag är inte särskilt förvånad, säger oppositionsrådet Jörgen Berglund (M).

Sjukfrånvaron i Sverige är enligt SCB cirka fyra procent. Den nivån är det endast Kristdemokraterna i Sundsvalls kommunfullmäktige som ligger nära. KD har en frånvaro på fyra procent, medan snittet för samtliga partier ligger på elva procent.

Diagrammet visar frånvaron per parti i procent.

Men det är inte enbart sjukfrånvaro som påverkar hur ofta politikerna är borta, något som gör att siffrorna är väntade för Jörgen Berglund (M).

– Det är så att de allra flesta har ett ordinarie arbete att sköta. Så det klart att det kan vara svårt ibland att vara borta från jobbet ibland, även om man har ett sådant uppdrag, säger han.

Jörgen Berglund(M), oppositionsråd.

Jörgen Berglund tycker emellertid att uppdraget som politiker bör prioriteras, och att det är något som de flesta gör.

– Men det klart att det kan köra ihop sig på jobbet. Jobbar du på ett litet företag till exempel så kan det vara väldigt känsligt att vara borta. Det är inte så lätt att ersätta.

– Sedan ingår naturligtvis sjukdom i det. Men jag tror verkligen att man prioriterar uppdraget. Jag hoppas det om inte annat.

Kommunalrådet Peder Björk (S) är även han inne på Jörgen Berglunds (M) spår. Men Peder Björk säger även att han tycker att politiker ska ta sitt ansvar om de missar för mycket.

– Jag tycker att om man är borta väldigt mycket, och inte fullföljer sitt uppdrag under en hel mandatperiod. Då bör man fundera över om det är så att man ska inneha ett sånt förtroendeuppdrag som det ändå är.

Det partiet som har överlägset högst frånvaro är Sverigedemokraterna som ligger på 22,6 procent frånvaro, medan snittet ligger på 9,77 procent hos de övriga partierna. Att (SD) ligger så högt kan enligt Peder Björk bero på att deras ledamöter har väldigt många uppdrag.

– Det finns några personer som har väldigt många uppdrag och innehåller många funktioner. De kan ju inte klona sig liksom, så då kan man ju fundera på om det är vettigt att de har så många uppdrag så att de inte kan fullfölja dem.

Peder Björk(S), kommunalråd.

Peder Björk säger att han tycker att om man är företrädare och är invald som ordinarie ledamot så har man en skyldighet till sina väljare att ha en så hög närvaro som är möjligt.

– Det är klart att vi kan konstatera att när det gäller just Sverigedemokraterna så är det ju ett ganska stort antal tillfällen som de avstår från att delta i debatter i kommunfullmäktige. Om det beror på att enskilda personer är borta eller inte det kan jag inte avgöra. Men jag har noterat att de avstår ganska ofta från att delta i centrala och viktiga debatter i fullmäktige.

– Är man vald som ledamot i kommunfullmäktige så har man ju blivit vald för att företräda sina väljare. Jag tycker att grundinställningen ska vara att man ska delta och närvara. Men man måste ha respekt för att de flesta är fritidspolitiker. Jag tycker definitivt att man som väljare ska kräva en hög närvaro. Däremot tycker jag man måste acceptera att man inte alltid kan vara på plats.

Sverigedemokraterna har valt att inte kommentera sin frånvaro.

Läs mer om Sverigedemokraternas frånvaro senare i veckan här på Dcase.

Fakta, kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige möts tio gånger per år. De sammanträder sista måndagen varje månad, med undantag juli och augusti då det inte är några möten alls.
I Sundsvalls kommunfullmäktige är mandaten uppdelade på 81 platser.

By:

Läs mer: