Polisen har inte lyckats knäcka vapenvåldet

”Det finns individer som har tillgång till vapen”

Polisen beslagtar fler vapen och fler döms för vapenbrott i Malmö. Samtidigt var skjutningarna 2017 de flesta man haft de tio senaste åren.
–  Vi har inte lyckats knäcka det än, vi vet att det finns individer som har tillgång till vapen, säger Mats Karlsson, Biträdande polischef.

Under 2017 var det 18 personer i Malmö som dödades av våld. Tio av dem med skjutvapen.

–  Vi vet att de finns individer kvar som har tillgång till vapen i någon form. De har också en vilja att skjuta någon annan, och så länge de har det kan vi aldrig garantera att de inte kommer att göra någonting, säger Mats Karlsson.

Vi har upptäckt att man ofta gömmer vapen där

Operation Olivia var Malmöpolisens särskilda insats för att stoppa organiserad kriminalitet. Den stod på tre pelare och pågick under hela 2014:

  • Trygghetsskapande, där polisens syfte var att störa brottslighet.
  • En insatsstyrka.
  • Fokus på vapen, narkotika och svartklubbar där mycket svarta pengar är i omlopp.

– Vi hade som ett medvetet val att förbättra vår metodik, just att hitta vapen. Vi utbildade vår personal i regelverket och vi hittade nya metoder för att hitta och leta strukturer i offentliga rum, i källarförråd eller i källargångar, trapphus och vindsutrymme. För vi har upptäckt att man ofta gömmer vapen där för att inte ha dem i sin bostad, säger Mats Karlsson.

Biträdande polischef i Malmö, Mats Karlsson.

Det är svårt att göra en direkt koppling till antal beslagtagna vapen

Sedan Operation Olivia sjösattes har antalet vapenbeslag ökat kraftigt. När det gäller dödsskjutningarna så har utvecklingen däremot varit en annan. 2017 dödades tio personer med skjutvapen i Malmö. 2014 var det tre.

Hur går det ihop att fler vapen tas i beslag, samtidigt som fler personer skjuts ihjäl?

– Det är svårt att göra en direkt koppling till antal beslagtagna vapen, för att det kan vara väldigt många faktorer som påverkar, säger han.

Det är svårt att redan nu kunna generalisera om 2018 kommer bli ett bättre år än 2017. Men medelvärdet på antalet fullbordade -och försök till dödligt våld med skjutvapen 2017 var i genomsnitt sju stycken per månad i Skåne län, och fram till den 29 maj 2018 har det varit fem per månad.

Mats Karlsson berättar att Polisen arbetar på samma sätt i år som man gjort tidigare.

Han är tydlig med att den relativt låga dödssiffran av skjutningar år 2018 kan bero på att vissa som ingår i konflikter sitter inlåsta eller har rest utomlands av olika skäl.

– Vi slår oss inte för bröstet och säger: här, nu har vi lyckats bryta trenden för det är färre utan man måste se det väldigt långsiktigt. Och varje dödsfall är ju ett misslyckande i samhället i stort såklart.

Kan du säga att 2018 kommer bli bättre än 2017?

– Nej, det kan jag inte, säger Mats Karlsson

Fakta om skjutningarna och anmälningar

  • I försök och fullbordat våld med skjutvapen mellan 2015 och 2017, stod Skåne län för 209 fall av de totala  768 i hela landet. Stockholms län stod för 231 stycken fall under samma år, trots att de har drygt 1 miljon fler invånare än Skåne Län.
  • Antalet anmälningar mot vapenbrott i Region Syd ökade med över 1000 anmälningar från 2014 till 2017.
  • 2017 var det 18 personer i Malmö som dödades av våld. Tio av dem var med skjutvapen.
  • Antalet dödsskjutningar i Malmö var 2017 det högsta de haft under de tio senaste åren.

 

By:

Läs mer: