S-politikern: ”Det tar tid att förändra saker politiskt”

Helene Petersson (S), gruppledare för riksdagens justitieutskott, hävdar att felaktiga förebilder är en av anledningarna till vapenvåldet i Malmö. Hon menar på att det tar tid att förändra saker politiskt.
– Vi har nog inte insett utvecklingen, säger hon. 

Mats Karlsson, biträdande polischef i Malmö instämmer med Helene Petersson (S). Men han menar på att det finns andra faktorer som bidrar till dödsskjutningarna, såsom orättvisor i samhället och fattigdom. 

Biträdande polischef i Malmö, Mats Karlsson.

Vi kan inte styra över att de här människorna väljer att skjuta

Han berättar även att trots deras arbete mot vapenbrotten kommer de aldrig kunna stoppa våldet fullt ut. Då det finns unga män som vill beväpna sig och som kommer över vapen. De väljer att bortse från riskerna för den de skjuter mot.

– Vi kan inte styra över att de här människorna väljer att skjuta, då har vi tagit bort allt ansvar från gärningsmannen och det tycker jag är helt fel, säger han.

Mats Karlsson fortsätter:

 – Vi kan bara försvåra för dessa individer, beslagta så många vapen som möjligt. Fånga dem som utför dessa kriminella handlingar så att de blir inlåsta och inte kan fortsätta när de är i den fasen att de bara vill hämnas någon.

 

Heléne Petersson (S), gruppledare i justitieutskottet.

Man kan ha fått felaktiga förebilder

Enligt en undersökning från Brottsförebygganderådet (BRÅ) som gjordes 2015, så tillhör både offren samt gärningsmännen, som begår brott med skjutvapen, en resurssvag del av samhället. Arbetslösheten och deltagande i aktivitetsstöd i Malmö var 2015 nästan dubbelt så många i jämförelse med riksgenomsnittet. 

– Man kan ha fått felaktiga förebilder, att de har kompisar som ingår i gäng och att det är tuffare att kanske hänga med dem, göra småarbete åt dem och få en del pengar. Det är ju där vi ser, de unga börjar som leverantörer, eller kanske till och med försäljare av narkotika, säger Helene Petersson (S). 

Trots att man är medveten om problematiken var dödssiffran med skjutvapen 2017 den högsta på tio år. 

Vad var det man misslyckades med under det året

– Vi har nog inte insett utvecklingen och att det tar tid att förändra saker politiskt. Men jag tycker det är viktigt ändå att vi har tagit tag i att höja straffen för vapenbrott. Det är en viktig del i detta, säger Helene Petersson (S). 

EN NY VAPENLAG trädde i kraft den första januari 2018. Minimistraffet för olaga vapeninnehav höjdes från ett till två år, vilket gör att det finns möjlighet till häktning direkt när man hittar någon med ett illegalt vapen, istället för att man bara tar vapnet ifrån personen.

KAN DU SÄGA ATT 2018 KOMMER BLI BÄTTRE ÄN 2017?

– Nej, det kan jag inte, säger Mats Karlsson

By:

Läs mer: