En andra chans – eller alltid dömd

Är dömda våldtäktsmän som avtjänat straff värda en andra chans i samhället när de kommit ut? Som en del i vår undersökning har vi ställt frågan till folk på stan i centrala Stockholm, och till politikern Gudrun Schyman.

 

LÄS ÄVEN

KARTLÄGGNINGEN: Här bor våldtäktsmännen

Fem år efter våldtäktsdomen: ”Vi är inte välkomna”

Myndighetspersonerna: ”Det riktiga straffet börjar när de kommer ut”

Dokumentär: I huvudet på en våldtäktsman

Han jobbar på hemtjänsten – chefen ville hålla domen hemlig

 

Klara, 19.

– Det är ett för grovt brott. Oförlåtligt, säger 19-åriga Klara medan hon dukar av borden på en uteservering. 

 

 

Anton, 22.

 

De flesta är värda en andra chans. De har fått sitt straff och jag litar på det svenska rättssystemet, säger Anton, 22, som väntar på bussen.

Åsikterna är många och starka. Majoriteten av personerna vi frågar har till en början svårt att svara ja eller nej, men efter en stunds betänketid har de flesta ett klart svar med tillhörande motivering. Av sammanlagt 300 svar är det drygt 60 procent som tycker att dömda våldtäktsmän är värda en andra chans i arbetslivet och socialt, efter att ha avtjänat sitt straff.

 

Lisa, 27 och Nicholas, 32.
Sopansa, 30.

Ett vanligt återkommande svar är också att det beror på omständigheterna kring brottet, och tanken på att alla människor kan förändras. Vi träffar Lisa, 27, och Nicholas, 32, utanför stadsbiblioteket.

– Det är inte svart eller vitt. Omständigheterna spelar in, och förhoppningsvis finns det tid i fängelset för att tänka över sitt brott och komma ut som en ”bättre människa”, säger Lisa. Nicholas instämmer.

Av personerna som svarar ”ja” på frågan är det inte heller alla som kan motivera sitt svar. Det verkar i många fall vara en självklarhet för de flesta stockholmare att även brottslingar måste få lov att gå vidare i livet. ”Med tanke på att mördare kommer ut och får en andra chans, är det ju självklart att alla ska få det”, svarar en äldre kvinna i förbifarten. Även Sopansa, 30, anser att om en person en gång begått ett brott så behöver denne inte vara dömd för det resten av livet.

– En andra chans är självklart, men fängelsestraffet borde vara längre, säger hon.

Efter att ha tillfrågat 300 personer kan vi urskilja ett mönster. Kvinnor under 25 år är de som visar störst tendenser till att svara nej, vilket inte är särskilt förvånande. Det är trots allt denna grupp som främst ligger i riskzonen: ”Mest utsatta för sexualbrott är unga kvinnor på 16–24 år. År 2016 uppgav 14 procent av dem att de utsatts för sexualbrott under året”, berättar statistik på Tjejjourens hemsida.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Gudrun Schyman: ”Våldtäktsmän är inte monster”

Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt Initiativ, tycker att den andra chansen är en självklarhet och anser snarare att man ska kasta den gamla stereotypiska bilden man har av sexualförbrytare för att nå grunden till problemet. Vi har tillfrågat just Gudrun Schyman eftersom hon kan tänkas vara den som borde ha starkast åsikter angående sexualbrott, i och med partitillhörighet i FI.

– Det finns en generell bild av att våldtäktsmän är monster och borde sitta inlåsta hela livet, men så ser inte verkligheten ut. Det finns våldtäktsmän av många olika slag, ofta har de en väldigt stor ambition att komma tillbaka in i samhället efter avtjänat straff, säger hon.

Hon vill också poängtera att alla människor förtjänar en andra chans, oavsett vad det handlar om.

– Alla behöver ett sammanhang, bostad och relationer. Istället tycker jag att man ska jobba mer för att förebygga brotten, till exempel med samtal om samlevnad och vad samtycke faktiskt innebär.

Att allt fler våldtäktsmän får fängelse istället för vård, som de kanske i många fall skulle behöva, tror Gudrun Schyman beror på den gamla bilden man har av att våldtäktsmän är monster. Hon anser inte att man kan sära på fängelsestraff och psykiatrisk vård, utan att man istället ska baka ihop de olika delarna.

– Man ska inte ställa dem emot varandra utan baka ihop det. Man kan få fängelse med vård av olika slag, som terapi till exempel.

 

#vemdömer – en unik granskning

Senare under dagen kommer ni att få läsa om Andreas, en dömd våldtäktsman som i hemlighet blev anställd på hemtjänsten när chefen valde att mörka hans dom för resten av kommunen.

By:

Läs mer: