Medelvärdet för långtidssjukskrivna 2018 i alla Sveriges kommuner var 42,2 procent.
Bild: Cim Tjäderborn.

Sundsvalls kommun har högst andel långtidssjukskriven personal i Västernorrland. Det visar vår undersökning #DeSaknadeKollegorna.
– I de små kommunerna är det enklare att nå ut och skapa förändring, säger Karin Rystedt, HR-direktör vid Sundsvalls kommun.

Varje dag fattas det lärare, undersköterskor och ekonomer för att bara nämna några av de som jobbar på Sundsvalls kommun. Hälften av de som är sjukskrivna i dag har varit borta länge. Av den totala sjukfrånvaron inom Sundsvalls kommun är 54.7 procent långtidssjukskrivningar. Medelvärdet för långtidssjukskrivna 2018 i Västernorrland var 43,3 procent. Med långtidssjukskrivningar menas sjukskrivningar på mer än 59 dagar. Kommunen började jobba med årliga uppföljningar 2018, tidigare år har de årliga uppföljningarna utförts på de olika förvaltningarna men inte på ett enhetligt sätt.
– Sundsvall är en stor kommun och volymen gör arbetet mer komplext och utmanande, berättar Karin Rystedt.

Karin Rystedt, HR-direktör vid Sundsvalls kommun.

År 2018 var den totala sjukfrånvaron inom Sundsvalls kommun 7,5 procent av alla anställda. Inom kommunens avdelning för barn och utbildning är 6,22 procent av kvinnliga lärare i åldrarna 30 till 49 långtidssjukskrivna.
– Cheferna och arbetsgivarna gör inte tillräckligt bra från sig, när det kommer till att motivera sjukskrivna att återvända till arbetsplatsen. Ju längre en person är sjukskriven, desto svårare är blir det för hen att börja jobba igen, säger Karin Rystedt.

Härnösands kommun har lägst andel långtidssjukskrivna i Västernorrland. Av den totala sjukskrivningen är 36,6 procent långtidssjukskrivna. Av alla anställda inom kommunen var 5,4 procent sjukskrivna. Mellan Sundsvalls kommuns och Härnösands kommuns sjukskrivna är det en procentskillnad på 2,1 procentenheter, och mellan långtidssjukskrivna är det en procentskillnad på 17,7 procentenheter.
– Vi fokuserar väldigt mycket på individen. Det är viktigt att få ett perspektiv som främjar anställda på individuell nivå, istället för att titta på gemensamma detaljer och stoppa folk i fack, säger Pernilla Unander, HR-direktör vid Härnösands kommun.

Text: Cim Tjäderborn, Joel Petersson och Jakob Odelstad.