Kategori #Aktivitetsavslaget

Allt fler mister sin aktivitetsersättning – ingen uppföljning görs trots stor risk att personer far illa

Personer med aktivitetsersättning är sedan tidigare en grupp där den psykiska ohälsan är stor och där risken för självmord är kraftigt förhöjd. Nu försämras situationen i snabb takt för denna grupp sedan Försäkringskassan skärpt sina bedömningar. Men det sker ingen uppföljning av… Fortsätt läsa →

Michael är en av tusentals utförsäkrade från aktivitetsersättningen – ”Det borde hjälpa folk men istället blir vi krossade.”

Hösten 2018 förlorade Michael Wallon sin aktivitetsersättning. Ett misslyckat möte hos läkaren, som resulterade i dåligt formulerade underlag var allt som behövdes för att Försäkringskassan skulle dra in den aktivitetsersättning Michael har haft sedan han slutade på gymnasiesärskolan. Michael Wallon… Fortsätt läsa →

Företrädare för Försäkringskassan: ”De utskrivna är inte vårt ansvar”

DCase har tidigare rapporterat om den försämrade situationen för gruppen människor som har mist sin aktivitetsersättning. Vi har satt ihop en summering av vår intervju med Försäkringskassan. Vi har intervjuat Försäkringskassan för att få svar på följande frågor: Hur kan… Fortsätt läsa →

Emelie kan inte jobba – Gick från full aktivitetsersättning till ingen ersättning alls

Emilies önskan är att kunna arbeta, men hon själv, hennes läkare och personer som känner henne väl anser inte att hon klarar mer än två timmars praktik i veckan. På kort tid har Försäkringskassan bedömt hennes arbetsförmåga till 25%, 0%… Fortsätt läsa →

Mittuniversitetet: Tel: 010-14 28 000  |  kontakt@miun.se

DCase Newsroom – Ansvarig utgivare: Peter Jonriksson, peter.jonriksson@miun.se

Tema av Anders NorenUpp ↑