Susanne Bengtsson menar att Försäkringskassan inte har något ansvar för vad som händer med personen som mist sin ersättning. Foto: Privat.

DCase har tidigare rapporterat om den försämrade situationen för gruppen människor som har mist sin aktivitetsersättning. Vi har satt ihop en summering av vår intervju med Försäkringskassan.

Vi har intervjuat Försäkringskassan för att få svar på följande frågor:

Hur kan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ha olika definition på arbetsförmåga.
Hur myndigheten följer upp de personer som mist sin aktivitetsersättning.

Nedanför är en summering av svaren DCase.se fick.

Susanne Bengtsson, Verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan förklarar att de och Arbetsförmedlingen har olika uppdrag och därmed olika definitioner på arbetsförmåga.

– Vi har olika uppdrag och regelverk. Vi har socialförsäkringarna, där aktivitetsersättningen är en del av sjukförsäkringen. Arbetsförmedlingen förmedlar arbeten och bidrar till en väl fungerande arbetsmarknad. Vi på Försäkringskassan har i uppdrag att bedöma om en person kan försörja sig genom ett förvärvsarbete på arbetsmarknaden. Själva arbetet måste inte finnas tillgängligt. Vi utgår från de medicinska förhållandena men om det teoretiskt finns ett arbete till exempel med anpassningar, på samhall eller på nåt sätt där du med dina besvär skulle kunna jobba, ja då bedömer vi att har du arbetsförmåga.

Susanne Bengtsson menar att Försäkringskassan inte ansvarar över om en arbetsplats eller arbetsgivare är villig att göra eventuella anpassningar.

De kan inte heller ansvara över om jobbet ens finns.

– När någon får avslag på en ansökan om aktivitetsersättning ska vi erbjuda ett omställningsmöte tillsammans med Arbetsförmedlingen. Därefter är inte vi med längre. Då är det personen och Arbetsförmedlingen som får arbeta vidare.

– Jag skulle inte säga att vi gör en uppföljning av hur det går för personen. Det är ett möte för att personen inte ska hamna mellan oss båda myndigheter. Så det är inte en uppföljning utan ett stöd i övergången.

Susanne Bengtsson menar att Försäkringskassan inte har något ansvar för vad som händer med personen som har mist sin ersättning, trots den förhöjda självmordsrisken som finns i gruppen.

– Personen har ju i det läget ingen ersättning från Försäkringskassan. Det är bara personer som bedöms ha en nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som vi har ansvar för. Om det är fler som mår dåligt av avslagen kan jag inte uttala mig om. Däremot förstår jag ju att det är en svår situation. Vårt uppdrag är att försöka förklara så tydligt som möjligt för personen varför man får nej. Det är jätteviktigt att vi gör vad vi kan för att personen ska förstå sitt beslut, avslutar hon. 

Vill du dela med dig av dina egna upplevelser, eller känner du någon närstående som har mist sin aktivitetsersättning? Dela med dig under hashtagen #Aktivitetsavslaget.

Denna artikel är del tre av en längre artikelserie.
Läs också del ett och två.