Vanliga svampmedel kan ge dig #fittont

Så dåliga är svenska apotek på att varna unga kvinnor

Brännande smärta och sveda i underlivet vid samlag. En av orsakerna till sjukdomen, som kallas vestibulit, är överanvändning av de receptfria svampmedlen Pevaryl och Canesten. Det menar Eva Rylander, forskare och överläkare i gynekologi. Även om forskning saknas i ämnet har hon sett sambandet under sina år som verksam.
– Jag har i alla år sagt att man absolut inte ska använda Pevaryl, det ser jag som ett rävgift, säger hon.

I Sverige lider i dag 50 000 personer av vestibulit. Det finns ett antal behandlingsmetoder, men inget känt botemedel mot sjukdomen som främst drabbar unga kvinnor. Nina Bohm Starke, docent och överläkare i gynekologi, betonar hur svårt det är att få ekonomiskt stöd till forskning om sjukdomen.
– Det är svårt att konkurrera om forskningsmedel när det handlar om sjukdomar som man inte dör av, som man gör av cancer eller diabetes. Det är ju ingen som dör för att man har vestibulit, men folk lider, säger hon.

Vi undersökte totalt 66 apotek runt om i Sverige för att se vilken rådgivning personalen ger om dessa svampmedel. Vi pratade med farmaceuter, apotekstekniker och kassapersonal. Tre karaktärer med olika utgångsläge testade personalen på Apoteket, Apotek Hjärtat och Kronans Apotek.

Svamp-Sara har haft svamp fyra gånger det senaste året. Hon har tidigare fått diagnosen svamp av en läkare och framgångsrikt behandlat sig med Pevaryl och Canesten. I Pevaryls bipacksedel står det att man får använda läkemedlet högst två gånger på ett halvår. I Canestens bipacksedel uppmanas patienten kontakta läkare om problemen återkommer oftare än varannan månad, och därför ber hon apotekspersonalen om råd.

Första gången-Felicia har aldrig haft svamp, men märker nu av symptom som skulle kunna vara svamp. I bipacksedlarna står det att man ska ha fått en diagnos av läkare för att behandla sig med Pevaryl och Canesten. Hon frågar ändå apotekspersonal om det finns något hon kan använda för att bli av med sina besvär.

Tysta Tina har haft svampliknande besvär förr, men aldrig fått en diagnos av läkare. Hon har upprepade gånger använt receptfria svampmedel, men aldrig bett apotekspersonalen om råd. I bipacksedlarna står det att läkemedlen inte ska säljas till någon som inte fått diagnos. Hon testar personalen genom att själv hämta förpackningen i hyllan, för att se om personalen tar initiativ till rådgivning i kassan när hon ska betala.

Resultatet visar att endast 26 procent av personalen på apoteken avråder våra karaktärer från att köpa receptfria svampmedel.

I lagen om handel med läkemedel står det att man som konsument ska få information och rådgivning om läkemedel och användning, men Nina Bohm Starke tycker att apoteken kan bli bättre på just detta.
– De ska informera om att om du tar de här läkemedlen så måste dina symptom minska, annars bör man vända sig till exempelvis en ungdomsmottagning eller öppenvårdsmottagning, säger hon.