Efter avslöjandet – Apotek hjärtat agerar: ”Ska se över rutinerna”

Rådgivningen om de receptfria svampmedlen Pevaryl och Canesten varierar kraftigt.

Apotek Hjärtat planerar att se över rådgivningen i sina butiker efter vårt avslöjande. Samtidigt väljer statliga Apoteket att inte vidta några åtgärder, trots att de fick sämst resultat i undersökningen.
– Det är jättebra att vi får den här återkopplingen, men jag kan inte se hur vi förändrar oss utifrån just det här, säger Louise Skalin, chefsfarmaceut på Apoteket.

Läs mer: Stor granskning – vanliga svampmedlen som kan ge dig #fittont

Catharina Claesson, chef för läkemedelsinformation på Apotek Hjärtat ser allvarligt på avslöjandet.
– Det är tråkigt att det händer, men vi får försöka att gå framåt och se vad vi kan göra för att det inte ska bli så här för fler kunder.
Hon har en klar idé om hur Apotek Hjärtat ska gå till väga för att se till att personalen runt om i landet har den kunskap som krävs.
– Vi har apotekare som är ute och coachar personalen på apoteken, så nu tänker jag ta det här vidare till dem så får de i sina regioner säkerställa att alla har koll på rådgivningen till kvinnor med svampinfektioner i underlivet. Vi får kompetensutveckla och lära oss av den här undersökningen, säger hon.

Det statligt ägda Apoteket kommer, utifrån de uppgifter de fått om bristande rådgivning, inte vidta några åtgärder.
– Jag kan säga att vi jobbar kontinuerligt med att förbättra och säkerställa medarbetares kompetens. Det gör vi även utifrån andra indikationer. Jag kan inte säga att vi gör insatser utifrån den här återkopplingen, säger Louise Skalin.

Att överanvändning av receptfria svampmedel kan orsaka kronisk smärta i underlivet är något som Catharina Claesson på Apotek Hjärtat kände till sedan tidigare, och hon betonar att det därför är viktigt att man använder preparaten på rätt sätt.
– En av de viktigaste funktionerna som apotek över huvud taget har är ju att veta gränsen mellan egenvård och sjukvård. Vi ska inte ställa diagnos, men vi ska veta när det inte är okej att kunden köper något receptfritt utan måste gå till vården, och tvärtom, säger hon.

Andreas Rosenlund är informationsdirektör på Kronans Apotek.
– Det är givetvis beklagligt om vi har gett information eller rådgivning som inte är enligt det regelverk som vi har, och det som gäller just de här produkterna. Så det måste vi titta på och ta tag i, givetvis. Det är något som vi får ta till oss, säger han och tillägger:
– Man får också ta ett eget ansvar som kund, men vid de tillfällen när vi gett felaktig rådgivning så får vi se till att sprida det internt i organisationen.  

Samtliga tre apotekskedjor tycker, trots de resultat som presenterats om rådgivningen, att man som kund kan lita på att man får korrekta råd.
– Ja, det tycker jag att man ska kunna göra. I en egenvårdssituation så gör man som kund sina egna val, men vi finns ju där för att kunna ge individanpassade råd och guida, säger Louise Skalin.

Läs mer: Stor granskning – vanliga svampmedlen som kan ge dig #fittont