#infobrist

Maktlös patientlag får stark kritik

Patientlagen trädde i kraft för tre och ett halvt år sedan för att stärka patientens ställning inom vården. Men trots införandet av lagen har viktiga punkter blivit sämre.

– Lagen måste bli mycket vassare, säger liberalernas Jessica Ericsson (L) 

Information, delaktighet, tillgänglighet och samtycke är några delar i lagen som ska främja människors rättigheter vid exempelvis ett läkarbesök. I en rapport kom myndigheten för vård- och omsorgsanalys fram till att en försämring av dessa delar syns inom hela hälso- och sjukvården.

Patientlagen är nog en bra grund, men som lag som ger effekt är den ganska dålig, säger Jessica Ericsson, ordförande för programberedningen folkhälsa och psykiatri i Stockholms läns landsting. 

Hon berättar vidare om att hon vill göra det möjligt för patienter att efter ett läkarbesök kunna gå tillbaka i journalerna och se vad för effekter just deras läkemedel kan ge.

I dag kan man besöka Fass.se, men informationen där är ganska krångligt beskriven. Det är svårt att förstå om man kommer få en biverkning eller om det finns en risk för det.

Men om vi kollar på hur det ser ut i dag, vad ska patienter som inte känner sig hörda eller som inte får information göra? 

–  I första hand ska man vända sig till sin vårdgivare och säga att det inte fungerar. Men många människor hör av sig till oss på landstinget också, så det kan man göra, säger Jessica Ericsson.

Ida Nyström, utredare på myndigheten för vård- och omsorgsanalys berättar att flera uppföljningar de har gjort pekar på att informationen har varit bristfällig inom vården. Den senaste undersökningen publicerades mars 2017. 

– Vad gäller information och hur man ska förhålla sig till lagen så skulle det behövas utvecklas mer verktyg för att lättare kunna ge information till patienter men även för att patienter själva ska kunna dela sin information med vården i högre utsträckning, säger hon. 

 

Ida Nyström, utredare på myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

 

 

Vårdanalys är en oberoende analysmyndighet som bildades 2011 och arbetar för att förbättra vården utifrån medborgarnas behov och förutsättningar. De verksamheter som skall analyseras fastställs i en analysplan som lämnas till regeringen. Myndigheten kan välja projekt som de själva vill göra men får också uppdrag från regeringen när det gäller analysering av olika delar av vård- och omsorg.

https://www.vardanalys.se/om-vardanalys/

By:

Läs mer: