#infobrist

Bristfällig vård kan ha kostat Magnus livet

Del 2

 

Hör intervjun med chefsöverläkaren Elizabet Rajs Haking och vad dåvarande verksamhetschef har att säga om Magnus fall. 

 

Magnus familj larmade om att han hade ett kraftigt rep hemma och var självmordsbenägen, de ville att han skulle tvångsvårdas. Den psykiatriska akutmottagningen agerade inte förrän Magnus var försvunnen och hade spelat in en avskedsvideo.

  • Se del 1 – TV-reportaget om fallet Magnus
  • Magnus fick panikångest under en tjänsteresa och höjde sin dos av det narkotikaklassade läkemedlet Oxascand självmant.
  • Han uppsökte psykiatrisk vård eftersom att han var orolig att ha blivit beroende av medicinen och för att han hade sömnsvårigheter.
  • Sankt Görans psykiatriska akutmottagning i Stockholm tog inte Magnus och hans anhörigas oro på allvar.
  • Eftersom att Magnus inte kände sig hörd självdiagnostiserade han sig. Han trodde att han hade fått delirium tremens, vilket var osannolikt. 
  • Han upplevde att hans hjärna hade gått sönder. Två dagar efter det sista läkarbesöket tog han sitt liv. 

 

 

 

Magnus hade tidigare vädjat till vården om att få hjälp med att trappa ned läkemedlet Oxascand som kan vara farlig att sluta med direkt. Han kände att han inte klarade av att sluta med medicinen på egen hand. 

Utdrag från journalen. Första läkarbesöket på Sankt Görans.

Enligt Läkemedelsupplysningen kan biverkningar av de läkemedel Magnus använde upplevas väldigt olika från fall till fall. Men det framgår aldrig i någon av journalerna att läkarna ska ha försökt att informera honom om att de symtom han kände skulle kunnat röra sig om biverkningar. Eftersom att han mådde så dåligt började han att självdiagnostisera sig och till slut tog han sitt liv. 

Familjen ville att Magnus skulle tvångsvårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård, (LPT). De kände sig maktlösa och ville att han skulle få professionell hjälp. Natten efter besöket på psykakuten försvann Magnus med ett rep från sin klätterutrustning, på hans bord låg en mobil och en lapp, “videon förklarar allt”. På mobilen hade han spelat in en avskedsvideo och det är inte förrän psykakuten har denna information som de anser att Magnus behövde tvångsvård. 

När familjen berättade om att de hade hittat ett rep hemma hos Magnus ska läkaren ha sagt “När de väl bestämt sig finns det inget man kan göra”, berättar de anhöriga. 

– Jag berättade för läkaren att Magnus redan påbörjat ett självskadebeteende, han hade revor på benen och sår på armen, men läkaren viftade avfärdande med handen, säger Helena Mischel, Magnus syster. 

 

Utdrag från journalen. Sista läkarbesöket på Sankt Görans.

 

Under Magnus sista läkarbesök ska en läkare ha utfört en så kallad suicidriskbedömning. Det är den typ av bedömning som görs för att kolla risken för om en patient kan komma att ta sitt liv. Men enligt de anhöriga ska läkaren endast ha ställt en fråga, som går att svara ja eller nej på.

Sankt Görans ska använda en bedömningsskala som är baserad på fördjupande frågor som kallas C-SSRS. Om man som i Magnus fall skulle ha svarat nej på frågan “att han önskar att han vore död” samt “att han har självmordstankar” ska läkaren ställa fördjupande frågor om självmordsförsök och självmordsbeteende. Men detta ska inte ha skett enligt de anhöriga.

By:

Läs mer: