Två ekipage under uppvärmning på Bergsåkers travbana i Sundsvall. Foto: Linn Bovin

På travtävlingarna är det banveterinärerna som ska se till att hästarna skyddas från skador och lidande. Men flera tycker att de inte får tid att göra det.

– Upplever banveterinärerna att de har för dåligt med tid är det något vi måste ta upp i diskussion, säger Lotta Hofverberg, enhetschef på Jordbruksverket.

På travbanorna runt om i Sverige körs det varje vecka mängder av travtävlingar, och under varje tillfälle är det en mängd olika personer som ska göra sina jobb för att allt ska fungera. Några av dem är banveterinärerna, som är där för att se till att djurskyddslagen följs. Det råder delade meningar om de faktiskt har möjligheten att se till att den följs. 

Lollo Hernander från den ideella organisationen Hästvälfärdsgruppen är mycket kritisk till banveterinärernas nuvarande förutsättningar och skulle gärna se en förändring.

– Banveterinärena har ingen som helst möjlighet att uppfylla djurskyddsreglerna som finns, de behöver mer tid och inte ha det lika stressigt på tävlingsdagarna. De skulle behöva besiktiga varje häst enskilt, utan sele och vagn.

Banveterinär undersöker hästarna på defileringsvolten. Foto: Linn Bovin

Flera banveterinärer vill ha mer tid under tävlingsdagarna. I dagsläget ska banveterinärerna, som oftast jobbar ensamma, försöka upptäcka fel hos de startande ekipagen på kort tid, i full fart. Något som Jordbruksverket är medvetna om.

– Det är en tuff arbetssituation som banveterinärerna har och det är mycket snabba beslut som ska tas när det händer någonting. Vi har en kontinuerlig dialog med banveterinärerna och med sporten om hur vi ska kunna göra det på bästa sätt för att de ska kunna sköta sitt jobb, och upplever banveterinärerna att de har för dåligt med tid är det något vi måste ta upp i diskussion, säger Lotta Hofverberg, enhetschef på Jordbruksverket.

Skadade travhästar säljs hela tiden

Det läggs hela tiden ut annonser på travhästar runt om i Sverige, som i många fall är skadade, eller i vissa fall påvisar gamla skador efter några veckor hos den nya ägaren. I vår granskning beskriver hundratals hästägare hur de köpt skadade travhästar eller upptäckt skador i efterhand. Anledningen till dessa skador tros i vissa fall vara på grund av travkarriären. Detta är även det något som Jordbruksverket är medvetna om, och menar att de inte kan göra så mycket åt det.

– Vi kan se till att djurskyddslagen faktiskt följs i samband med tävling av djur, och det är banveterinärerna som är vår förlängda arm för att kontrollera det här på tävlingsplatserna. Vi vet att djurskyddslagstiftningen har som syfte att skydda djur mot lidande och sjukdom, och det är uppdraget här, säger Lotta Hofverberg.

Lollo Hernander på Hästvälfärdsgruppen är fast besluten om att före detta travhästar inte är så mycket värda.

– Det finns någon slags uppfattning hos hästmänniskor i stort att avdankade travhästar inte är värda så mycket. Det ligger mycket jobb i att skola om dem till ridhästar. Det finns inte någon stor marknad att skänka bort dem till. Det är storskaligheten som är hela bakgrundsproblematiken, säger hon.

Svensk Travsports ansvar

Att skydda hästarna är något som även huvudorganisationen Svensk Travsport ska göra, enligt deras egen hemsida. Bland annat ska “hantering som på något sätt orsakar fysiskt eller psykiskt lidande, i stall, träning eller tävling, ej tolereras”. Vi frågade om deras syn på banveterinärernas situation.

– Som kontrollobjekt kanske man inte ska ha en åsikt på kontrollmyndighetens, i detta fall Jordbruksverkets, arbetsuppgift och sätt att utföra arbetet, det åligger ansvarig myndighet att utvärdera sitt eget arbete, säger chefsveterinären Antti Rautalinko.

Chefsveterinären Antti Rautalinko. Foto: Thomas Blomqvist, Kanal 75

När vi vill ställa frågor kring policyn så avbryter han.
– Du, jag har inte tid med det här. Jag sitter precis med ett dopingärende som jag försöker rodda upp i och har jättebråttom med det, sen har jag ett möte vid klockan tre. Det här får vänta till en annan gång

När vi försöker kontakta Antti Rautalinko igen svarar han inte på våra samtal. När vi tar kontakt med VD:n för Svensk Travsport hänvisas vi vidare till Linda Höijer, avdelningschef över hästvälfärd. Linda Höijer hänvisar i sin tur vidare tillbaka till Antti Rautalinko, som varken svarar på våra samtal eller SMS.

Text: Linn Bovin, Martin Eriksson och Oscar Ågren