KARTLÄGGNING:

Systembolagets svar: ”Det är en komplex fråga”

Totalt 28 av 30 butiker säljer vodkaflaskor trots tydliga signaler att en okänd person ska ha spriten. Men Systembolaget själva tycker inte att scenariot är tillräckligt uppenbart för att det ska finnas misstanke om langning. 

– Om båda personerna hade befunnit sig i butiken hade bedömningsfrågan varit en annan, svarar Matilda Dannetun, pressekreterare på Systembolaget. 

Som DCase tidigare har rapporterat om ställer endast 2 av 30 Systembolag kontrollfrågor när vår reporter handlar två stycken vodkaflaskor Explorer samtidigt som denne talar i telefon med en okänd person framför expediterna. 

Systembolaget hävdar att frågan om misstanke om langning är komplicerad, och att flera perspektiv måste tas med i bedömningen.

Vi kan inte bara anklaga någon för att langa utan väldigt konkreta bevis: vi kan däremot påbörja en dialog om vi anser att det finns fog för det, svarar Matilda Dannetun, pressekreterare på Systembolaget. 

Hon fortsätter: 

 I erat scenario framkommer inte personens ålder. I och med att vi inte får anklaga och frågan är komplicerad är det inte givet att våra expediter i det läget avbryter samtalet och ifrågasätter. Ni hade förstås kunnat samtala med någon över 20. 

Vad säger då alkohollagen? 

  • Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon.
  • Den som lämnar ut alkoholdrycker skall förvissa sig om att mottagen har uppnått den ålder som anges i första stycket. 
Matilda Dannetun, pressekreterare på Systembolaget.

Matilda dannetun förklarar vidare att det är svårt att upptäcka misstanke om langning om det inte är i ett större sällskap.

Langning är att illegalt förse en tredje part med alkohol om denna inte har åldern inne för att själv köpa den. Vad som framkommer i er film är att personen på plats i butiken handlar åt någon av okänd ålder. Om båda personerna hade befunnit sig i butiken hade bedömningsfrågan varit en annan. Då går det att fråga om legitimation för samtliga i sällskapet, uppger hon. 

Efter att vi skickat våra frågor, ringt flertalet samtalet samt vår film som visade hur vi gjorde kartläggningen, till Systembolaget får vi efter en lång mejlkorrespondens till svar att de tackar nej till en längre intervju, bland annat på grund av tidsnöd.

“Vi har tagit del av er film och tackar nej till att ställa upp på en intervju. Dels på grund av tidsbrist, men framför allt för att vi redan har kommunicerat till er i skrift hur vi arbetar med frågan.”

Frågor som vi inte fått besvarade av Systembolaget är:

Hur går er personalutbildning till rent konkret när det gäller misstanke om langning?

Varför genomför inte ert kontrollbolag Better Business kontroller av den här sorten som vi har gjort?

Ni har ett stort förtroende bland svenska folket, hur tror du att det här kan påverka ert förtroende?

Anser du att det är problematiskt att endast 2 av 30 Systembolag reagerar och ställer frågor till oss? Om inte, vart går i så fall gränsen för ”misstanke om langning”, som det står i alkohollagen och i era stadgar? 

Tycker du att det ska vara så här enkelt att köpa alkohol till någon annan? Och varför tror du att det är så enkelt?

Se när vi ringer Systembolaget i ett sista försök för att få våra frågor besvarade:

By:

Läs mer: