Extrema siffror – metoo har fått rättsväsendet att agera

 

Fler anmäler och färre fall läggs ner.
Vår undersökning visar att uppropen fått betydande genomslag i rättsväsendet. 
– Jag tror att fler vågar anmäla då det pratas om det mer öppet och man känner mer stöd, säger Sara Carlzén, sportjournalist.  

I slutet av november i år hade 14 upprop från olika branscher i Sverige gjorts där kvinnor vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp. Under olika hashtags har det delats upplevelser och namnunderskrifter, för att tillsammans stå enade i hopp om att bli hörda.

– Jag hoppas att detta leder till en förändring, annars har en massa kvinnor fått lida i onödan, säger Sara Carlzén, sportjournalist på Sundsvalls tidning.

Sara Carlzén tror att det blivit mindre skuldbelagt att prata om sexuella trakasserier och övergrepp.

Under månaderna september, oktober och november från 2015 till 2017, visar vår undersökning en ökning på arton procent i antalet anmälningar mot sexualbrott i hela riket. Daniel Brodén, chefsåklagare och kammarchef vid Sundsvalls åklagarmyndighet, har arbetat med sexualbrott i 20 år och upplever att det anmäls mer i dag.

– Jag pratade tidigare med utredningschefer för region nord och vår enade känsla är att de senaste månadernas upprop resulterat i att anmälningsbenägenheten ökat, säger han.

Siffrorna i vår undersökning visar att antalet förundersökningar som lagts ner under september, oktober och november i år, minskat drastiskt från samma period under förra året. Detta samtidigt som fler anmälningar kommer in och fler ärenden är pågående.

Daniel Brodén har arbetat med sexualbrott i nästan 20 år.

– Äntligen händer det något. Det måste vara något slags rekord och det känns som att det kommer nya upprop varje dag. Nu kan vi verkligen göra skillnad på riktigt, säger Sara Carlzén.

Likväl är antalet anmälningar som går till en fällande dom fortfarande låga enligt Daniel Brodén. De flesta brott tas inte upp i rätten och förundersökningar läggs ner. Anledningarna är många och ofta är bristen på teknisk bevisning och vittnen ett problem. I en rättsstat där man strävar efter att ingen ska bli oskyldigt dömd hamnar dessa typer av brott i kläm.

– Vi lär oss hela tiden och vägen framåt är mer kunskap, säger Daniel Brodén.

 

 

 

Förundersökningar beräknade på månaderna september, oktober och november för vardera år.

Decisions av Kevin MacLeod licensieras under licensen Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
By:

Läs mer: