De anställda på Joe & the juice blev uppmanade att inte prata med journalister.
Foto: Erik Kers

Efter DCase påbörjade granskning av företaget, uppmanade Sverigechefen på Joe & the juice sina anställda att inte prata med oss. Något som i sin tur kan inskränka den enskildes meddelarfrihet. 

Det var 100 procent anonymt väl? För annars kan jag garantera er att jag inte kommer att få ha kvar mitt jobb, säger en anställd.

Artikeln uppdaterades: 20200528

Till en början av vår granskning i kontakt med tidigare och nuvarande anställda på kafékedjan var det ett öppet och positivt bemötande. Men kort därefter ändrades tonen, vi fick färre svar och de som svarade ville inte ställa upp på intervju utan hänvisade oss till deras högsta chef. Trots uppmaning om anonymitet och det skyddet som kommer med.  

– Ingen kan hindra dig från att prata med en journalist, säger Sofie Rehnström, jurist på Landsorganisationen i Sverige (LO).

Vi fick då reda på att ett mejl gått ut till alla anställda från Kasper Borst, som är Sverigechef på Joe & the juice, med en uppmaning om att de inte ska prata med oss.

En kopia av mejlet som gått ut till alla anställda på kafékedjan.

Efter att mejlet skickades ut den fjärde maj valde allt fler av de som svarat oss att inte ställa upp och några hänvisade oss även till Kasper Borst. Fyra personer hänvisade oss direkt till sin chef, två personer slutade svara när vi berättade om vår undersökning, en ville inte ställa upp av annan anledning och 20 personer öppnade aldrig meddelandet.

Sofie Rehnström, LO-jurist. Pressbild.

Det blir allt vanligare att fler arbetsgivare försöker avtala bort möjligheten för de anställda att prata med media, berättar Sofie Rehnström, LO-jurist. Den här typen av bestämmelser står inte i kollektivavtalen utan i de enskilda avtalen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den största risken med den typen av avtal är att de anställda blir ännu räddare för att berätta om oegentligheter och liknande.

– Det är en mycket farlig utveckling och den kan i viss mån lindras med rätt kunskap hos de anställda och arbetsgivarna, tror och hoppas jag.

Vi har försökt att få en telefonintervju med Sverigechefen Kasper Borst. Han svarar i stället på kritiken i ett mejl:
”Flera anställda informerade oss om att journalister kontaktat dem nyligen. Eftersom det var oklart om journalisterna ville prata med våra anställda som företagsrepresentanter eller som individer, ville vi påminna dem om att enligt vår uppförandekod är det bara marknadschefer som kan tala med media som företagsrepresentant. Anställda får naturligtvis prata med media och journalister på deras vägnar som individer och fritt uttrycka och uttala sig om sina åsikter. Så vitt vi vet är det en normal uppförandekod i alla företag att endast utvalda medlemmar i företaget kan tala officiellt på företagets vägnar. Annars kommer det inte att finnas någon strategi, vision och ledarskap.”

Vår ambition var aldrig att prata med en företagsrepresentant till en början utan vi ville prata med tidigare och nuvarande anställda på kafékedjan. Så här såg meddelandet som vi skickade ut till alla våra potentiella intervjupersoner:

André Färnsveden
Michaela Mastad
Sandra Christensen