Joe & the juice ingick först sitt kollektivavtal efter mediestormen 2016.
Foto: Maria Christensen

Anställda på kafékedjan Joe & the juice vittnar om långa arbetspass utan raster och lönespecifikationer som inte skickas ut. Det strider mot det kollektivavtal Joe & the juice är anslutna till.

Det är en väldigt dålig arbetsplats om man jämför med andra arbetsplatser, både med avtal och lön. Hur mycket vi får jobba för pengarna och att vi är konstant underbemannade, säger en anställd.

När vi tog kontakt med tidigare och nuvarande anställda på kafékedjan vittnade de om problem som strider mot deras kollektivavtal. De är anknutna till Gröna riksavtalet som de har tecknat med Hotell- och restaurangfacket. Några yttrade sig om lönespecifikationer som de inte har sett eller bara fått ut någon gång och två av de tidigare anställda berättade om långa arbetsdagar utan rast. 

Per Persson, avtalssekreterare hos Hotell- och restaurangfacket. Foto: Fredrik Sandin Carlsson/pressbild

Enligt Per Persson, avtalssekreterare på Hotell- och restaurangfacket, finns det två typer av raster. Det kan antingen vara en schemalagd rast där man ska kunna lämna sin arbetsplats eller ha ett måltidsuppehåll som innebär att när tid finns så får man vid tillfälle äta eller ta en paus. Enligt arbetstidslagen får du dessutom aldrig arbeta mer än fem timmar i sträck utan någon form av rast.

– Jag tyckte att det var ganska sjukt att arbeta ett nio timmars pass och inte få någon rast, säger en tidigare anställd.

Vi tog kontakt med Sverigechefen Kasper Borst som uttalar sig om raster via mejl:
“Raster är tydligt reglerade i lagen och det finns tid att ta pauser eftersom att arbetsbelastningen i våra barer varierar under dagen. Vi har måltidsuppehåll och ger våra anställda möjligheten att konsumera från vår varierande och hälsosamma meny, reglerad som en skatteförmån’’

Fler tidigare och nuvarande anställda berättade också om lönespecifikationer som de aldrig har sett eller bara fått ut någon utav. Vid efterfrågan av sin lönespecifikation har de oftast fått ut en men ibland har det dröjt innan den har dykt upp, trots begäran.

För att värna om den enskildes anonymitet har vi vid publicering valt att tillmötesgå önskemål om att inte nämna några namn på de tidigare och nuvarande anställda om inget annat anges. 

– Det är väldigt otydliga lönespecifikationer, ibland saknas de. Majoriteten av mina kollegor mejlar om dem men får inget svar. Så majoriteten av mina kollegor har inga lönespecar, säger en anställd på kafékedjan.

När det gäller lönespecifikationer i ett kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket ska den ges ut i samband med sin lön enligt Per Persson, han menar att det är ett kollektivavtalsbrott att inte lämna ut lönespecifikationer.

– Vi har en skrivning som säger att arbetsgivaren utfärdar skriftligt lönebesked där tidsperiod, arbetstid, löner, ersättningar särskilt framgår, säger han.

Kasper Borst svarar på frågan om lönespecifikationer i ett mejl: 

“Löner administreras av vår HR i HQ och skickas ut via vår löneleverantör Visma, som hanterar vår lön. Varje anställd har en unik inloggning till sin profil på Visma-portalen, där de får tillgång till alla sina lönespecifikationer skriftligen före den 25e varje månad”, skriver han.

André Färnsveden
Michaela Mastad
Sandra Christensen