Kostnaden för nätläkarna ökar kraftigt i Sverige, men någon avlastning på vårdcentralerna går ännu inte att se. När priset för nätläkarna riskerade att bli lika högt som en undersköterskas årslön sa en hälsocentral i Västernorrland ifrån.

I oktober 2019 gick hälsocentralen i Nyland ut på Facebook med en vädjan om så kallade nätläkare. I inlägget upplyser hälsocentralen om hur mycket pengar de har behövt betala till nätläkare sedan 2016. 

I Facebook-inlägget skriver hälsocentralen: “Om utvecklingen fortsätter i samma takt till nästa år så innebär det att vi 2020 kommer betala 400 000 kronor = nästan en årslön för en undersköterska till nätläkarna. Denna kostnad behöver sparas någonstans för att kunna betala nätläkarna och hålla ekonomin i balans.

Privata nätläkartjänster som till exempel Kry, Min dokor och Doktor.se har blivit allt större i Sverige de senaste åren. För användarna är det till största del gratis, kostnaden får istället din region eller vårdcentral stå för.

Facebookinlägget som Nyland Hälsocentral publicerade har över tusen delningar och bidrog till en debatt kring hur hälsocentraler i glesbygden drabbas av kostnader för nätläkare.

Under 2019 kostade nätläkarbolagen Sverige över 520 miljoner kronor, nästan en fördubbling från året innan.

Det är framförallt regionerna som ersätter kostnaden för nätläkare. Men i några regioner står vårdcentralen, där patienten är listad, för kostnaden.

“ Vi kan inte vi styra över hur respektive region väljer att fördela sina sjukvårdsresurser. Men vi tycker att alla vårdcentraler borde få tillräckligt med finansiering för att klara av att bedriva trygg och säker vård”, uppger Leo Heijbel, marknadschef Doktor.se, i ett mejl.

Mellan 2016 och 2018 hade inte besöken hos vårdcentraler minskat, enligt statistik från SKR. Patrik Sundström, ansvarig för E-hälsa på SKR, säger däremot att han inte vet om man kan dra några slutsatser utifrån siffrorna.

Nätläkarbolagen är som populärast i Stockholm och enhetscheferna på vårdcentralerna i Stockholm har än så länge inte märkt av någon avlastning, enligt Christoffer Bernsköld, enhetschef inom allmänmedicin i Region Stockholm.

Nätläkarbolagen har från sitt håll pekat på att samtal med nätläkare kostar regionen 500 kronor, medan ett fysiskt besök på en vårdcentral i genomsnitt kostar  1700 kronor.

Magnus Isacson, läkare och ordförande för Svensk förening för allmänmedicin, menar att det inte går att jämföra kostnaderna på det sättet.

–  Det är otroligt mycket arbete runt omkring som inte mäts i besök. Jag kan till exempel ha tio patientbesök på en dag, ringa tio telefonsamtal, förnya tio recept, svara på tio frågor från sköterskor och beställa x antal blodprov.

Magnus Isacson. Foto: pressbild

Det här är den första delen i artikelserien #GratisOchDyr om nätläkare. I nästa artikel berättar vi om hur influencers, som gjort reklam för nätläkarbolagen, inte visste om kostnaderna.

Kajsa Sjödin
Amanda Rubensson
Emil Lindqvist

https://infogram.com/sa-betalas-natlakarna-1h7z2lr1pnzg2ow?live