Prostitution idag är sett som ett samhällsproblem. Och de insatser och åtgärder som görs från myndigheternas sida är mer än ofta riktat mot kvinnor. Men hur är det med männen? Manlig prostitution framställs ofta som mer eller mindre osynlig, trots att flera studier visar att män i hög utsträckning har sex mot ersättning. Det framgår bland annat av Folkhälsomyndighetens stora studie som publicerades 29 maj.

För att få en bättre bild av hur männens osynliga prostitution faktiskt fungerar och var någonstans det här försiggår valde vi att själva sätta oss in i den här världen. I denna undersökning kommer ni få följa vår två veckor långa resa som ung Sundsvallsman som försöker sälja sin kropp.

FOTO: Christian Bergström

”Gabriel” föds

Enligt RFSL Ungdoms rapport “Sex för X” från 2014 hade 80 procent av 235 killar uppgett att de kommit i kontakt med sex mot ersättning via internetcommunities. 34,9 procent uppgav att de kommit i kontakt med det via mobilappar. Ur rapporten framgår det att hbtq-communityt Qruiser är det vanligaste internetcommunityt där respondenterna kommit i kontakt med sex mot ersättning. Men vår undersökning visar något annat – att sexköparna numera oftast använder olika dejtingappar.

Med denna information i åtanke valde vi att skapa en fejkpersona vi kallade för Gabriel, som egentligen var vår reporter Kevin. Gabriel är 20 år gammal, från Sundsvall och studerar till mäklare. När vi väl bestämde oss för vem Gabriel var tog vi nästa steg. Vi skapade profiler i Gabriels namn och använde oss av Kevins egna bilder på dejtingapparna Grindr, Tinder, Badoo samt en profil på internetcommunityt Qruiser.

I alla profilers beskrivning skrevs samma sak. ”20-åring som pluggar till mäklare. Söker efter en generös man, kan det vara du?”.

Apparna vi skapade profiler på tillåter inte att sex mot ersättning erbjuds på deras plattformar. Istället har de som trots förbudet ägnar sig åt sexhandel uppfunnit ett kodspråk för att kringgå apparnas policy. Att skriva i sin profil att man söker någon “generös” eller använder sig av emoji-symboler som till exempel en diamant, är ett sätt att visa att man söker efter personer som är intresserade av att köpa sexuella tjänster.

Kontakter etablerades

När profilerna var klara var det bara att börja swipa. Och vi swipade höger på alla vi såg. Både män och kvinnor. Matchningar och meddelanden började snart rulla in. Det tog inte lång tid innan vi fick kontakt människor som var intresserade av att köpa sex av ”Gabriel”.

Två av konversationerna vi haft på Grindr.

Vi fick även meddelanden som var mer vardagliga, där folk helt enkelt bara ville prata eller letade efter kärleken. Därför bestämde vi oss för att sätta upp kriterier för att vi skulle räkna en person som potentiell sexköpare. Vi bestämde oss för att räkna alla som frågade om pris, tid eller plats att mötas på. För att verkligen försäkra oss om att personen var intresserad på riktigt frågade vi alltid “är du intresserad?”. Alla som svarade positivt på frågan ringade vi in som sexköpare.

Efter bara några dagar blev våra profiler på både Grindr och Qruiser borttagna. Vi gjorde nya och skrev samma sak i profilbeskrivningarna. Och efter ytterligare någon dag blev vi borttagna på Grindr för andra gången. Även denna gång skapade vi ett nytt konto med samma profilbeskrivning.

”Vilken parkering ska vi träffas på?”

En vecka in i undersökningen kom vi i kontakt med en medelålders man som var väldigt intresserad av att köpa sex av “Gabriel”. Vi bestämde oss för att träffa den här mannen för att försöka förstå hur man tänker som sexköpare och varför man gör det trots att det är olagligt.

Undersökningen visar

Under vår undersökning fick vi sammanlagt 233 matchningar på de olika plattformarna. I diagrammet nedan kan ni se exakt hur många personer som nådde upp till de kriterier vi hade för att räkna dem som sexköpare.

Totalt var det 35 personer som var intresserade av att köpa sex av ”Gabriel”. Det motsvarar cirka 15% av alla som vi matchade med.

Hjälp genom borttagning

När undersökningen var klar bestämde vi oss för att ställa de digitala plattformarna mot väggen angående prostitutionen som försiggår på deras plattformar. Vi försökte få kontakt med Grindr, Tinder och Badoo men utan resultat. En av dem vi fick kontakt med var Jon Voss, ansvarig utgivare för QX Förlag AB, som ansvarar för Qruiser.

Hur ställer ni er till att prostitution/sex mot ersättning förekommer på Qruiser?

– Det är inte alls tillåtet hos oss. Men vi vet att det förekommer överallt på nätet. När vi upptäcker profiler som ägnar sig åt det här tar vi bort sidan för den person som erbjuder sex mot ersättning och även för dem som erbjuder ersättning mot sex. Detta gör vi så snabbt som möjligt, antingen om vi upptäcker att de skrivit någonting på sin sida eller om vi får in rapporter om det från andra medlemmar.

Jon Voss berättar att det pågår ett ständigt arbete mot alla typer av prostitution på Qruiser, men han poängterar att det är jobbigt och svårt att stänga ute dem som säljer tjänster.

– Man skulle ju gärna vilja hänvisa till någon slags stödperson för dem som säljer tjänster, vilket oftast är de yngre grabbarna. Genom åren har vi haft lite olika verksamheter som vi kunnat hänvisa till. Så när de blir utslängda får de ett meddelande som säger ungefär “här är någon du kan kontakta om du behöver hjälp eller stöd”, berättar han.

Så man inte bara slänger ut dem sådär?

– Precis, för poängen är ju egentligen inte att straffa. Det är inte det som är grejen. Grejen är ju om vi kan gå vidare med det här och koppla de här personerna vidare.

Marcus Karlsson
Christian Bergström
Kevin Pena Odar