Studentkåren i Sundsvall skulle få det största lyftet någonsin, med nya toppmoderna lokaler för 151 miljoner kronor, nära till campus och en verksamhet som skulle ta fart på riktigt. Men det slutade med ett enormt bakslag och haveri. Detta är historien om hur studenterna i Sundsvall efter konflikter och stora skulder tvingades lämna sitt kårhus.

Klockan hade precis slagit fyra. En kylig måndag, den 10 december 2018. Medlemmarna i SKS, Studentkåren i Sundsvall, skulle ta ett beslut om att ge 1,6 miljoner kronor till studentkårens aktiebolag SSK AB, Sundsvalls studenters kårhus aktiebolag, som behövde pengar för att kunna fortsätta driva kårverksamheten.

Förslaget från styrelsen till medlemmarna löd: “…Studentkåren i Sundsvalls styrelse rekommenderar medlemmarna att bevilja ett villkorat aktieägartillskott med upp till 1.300.000 kronor, i syfte att ta SSK AB ur ett kraftigt ekonomiskt obestånd och därmed trygga ett fortsatt aktivt, utvecklande och glädjande studentliv för den som antas och studerar vid Mittuniversitetet.“

Stämningen en trappa upp i konferenslokalen “Apelsinlemonad” var spänd. Få möten hade tidigare varit lika välbesökta, cirka 60 personer trängdes i lokalen. Fler stolar från anslutande rum fick bäras in och mötespresidiet kollade oroligt på klockan som var flera minuter över fyra, då mötet skulle börja enligt schemat. Studenterna tystnade, sista koppen kaffe hälldes upp och mötet drog igång.

Det var en dyster lägesbild som presenterades av de ansvariga i SKS. Tobias Schelin är ordförande för studentkåren och tillika ägarrepresentant för aktiebolaget. Han gjorde först en muntlig genomgång och stod till förfogande för medlemmarnas alla frågor. Bolaget SSK AB var i ett djupt ekonomiskt obestånd. Bolagsstyrelsen som mestadels bestod av studenter riskerade att bli personligt betalningsskyldiga om inte bolaget fick mer pengar. Initialt hade man utgått från att det skulle behövas 1,3 miljoner i ett villkorat aktieägartillskott. Men när väl mötet startade hade man justerat siffran till 1,6 miljoner kronor, för att säkerställa att man verkligen skulle klara sig.

Pengarna som skulle överföras tillhörde studentkårens medlemmar. På en av rummets många TV-apparater visade man fondtillgångarna för SKS, som visade ett saldo på 2.800.000 kronor före den föreslagna överföringen. TV-apparaten flimrade till. Nästa slide presenterades och denna gång var det en ekonomisk prognos för SSK AB. VD Agneta Lindholm tog till orda. Hon berättade att hyran i de nya lokalerna var väldigt dyr men att framtiden för bolaget såg ljus ut.

På TV-sliden visades SSK AB:s intäkter och utgifter månad för månad 2018. För december visade man en prognos där bolaget förväntades gå med vinst på 260.000 kronor. De pessimistiska rösterna i rummet som tidigare ställt kritiska frågor tystnade. Efter en lång utläggning från Agneta Lindholm gick mötet till röstning om sakfrågan om aktieägartillskottet.

Medlemmarna röstade ”Ja” till att kårhuset skulle räddas. 1,6 miljoner skulle föras över och man skulle få kapital över. Studenterna i Sundsvall drog en djup suck av lättnad.

En månad senare skulle det komma ett till mejl från ordförande i SKS daterat 25 januari.

“Sundsvalls studenters kårhus AB och Studentkåren i Sundsvall är idag tvungna att börja morgonen med att berätta den tråkiga och tunga nyheten att vi idag har försatt SSK AB i konkurs…”

*******

Men för att förstå konkursen 2019 måste vi backa bandet.

Vår rekonstruktion av händelserna och berättelsen baseras på flertalet av varandra oberoende källor, offentliga dokument, årsredovisningar och protokollfört material.

Året är 2016. De lokaler på Köpmangatan som i över 25 år har varit fyllda med studenter kommer om några år eka tomma. De få möbler som finns kvar kommer vara täckta med damm. Baren kommer vara riven. Planen att flytta kårhuset till campusområdet hade diskuteras länge. Kårhuset med sitt torn på Köpmangatan har stött på flera hinder de senaste åren. Äldre lokaler med mögel, alldeles för få studenter som besöker om kvällarna och droppen som får bägaren att rinna över är att man efter en brandinspektion måste göra en rejäl sänkning av det maximala antalet besökare på kåren på grund av för dåliga utrymningsvägar. Studentkåren i Sundsvall, SKS, som driver kårverksamheten inser att något måste göras.

I diskussioner med Sundsvalls kommun får SKS höra talas om att SKIFU söker en hyresgäst för restaurangen i sitt nya praktbygge, Grönborg. Byggnaden är en sista pusselbit för campusområdet till Mittuniversitetet. Grönborg är tänkt att bli Sundsvalls kreativa centrum. På hemsidan kan alla läsa om ambitionerna: “En mötesplats för hela regionens näringsliv, akademi och samhälle. Här skapas en gemensam plattform för innovation, kreativitet och utveckling. En plats där nya idéer och samarbeten kan komma till liv.”

Ett öppet vardagsrum som ska sätta Sundsvall på kartan. Med konferensanläggning, vackra företagslokaler och en toppmodern studentkår. Den studentdrivna restaurangen ska ha lunch, anordna konferenser och driva pub.

Om SKS och SSK AB:
För att få driva en restaurang startade Studentkåren i Sundsvall för över 25 år sedan ett aktiebolag, Sundsvalls studenters kårhus AB, SSK AB. Begreppet “Kåren” kan delas upp i två delar: studentkåren SKS och deras aktiebolag SSK AB. De två har olika styrelser och olika arbetsuppgifter. SKS främsta uppdrag är den övergripande studentorganisationen för Mittuniversitetets studenter. SSK AB är ett företag som är helägt av studentkåren.

Budgeten som man sätter för att genomföra flytten från Köpmangatan till Grönborg blir över 1,5 miljoner kronor. För att underlätta allt arbete gör man en projektanställning av Joachim Sjövall som en “flyttgeneral”. Joachim blir ledare för det som kallas Grönborgsgruppen. Gruppen består av nya och gamla styrelseledamöter från SKS. Personerna i gruppen kommer jobba självständigt med att planera flytten. Det blir många sena kvällar och helger för Joachim Sjövall och gruppen att analysera och planera in i minsta detalj. Man gör en verksamhetsanalys för att se hur man ska klara sig ekonomiskt. I stegrande grad avhandlade första nivån den mest grundläggande av verksamhet. Sjätte och högsta nivån innebär restaurang med à la carte-meny varje dag, full bemanning, café och konferenser. Inför flytten rekommenderar Grönborgsgruppen att man ska starta på en lite lägre nivå, fjärde nivån, för att senare kunna sträva efter högre nivåer. Samtidigt är fastighetsägaren SKIFU i full gång med att renovera och bygga ut campusområdet med Grönborg som juvelen i kronan.

Renoveringen av Grönborg visar sig vara mer kostsam än vad SKIFU först hade planerat för.

Den totala slutnotan för att bygga campusområdet Grönborg landar på 151 miljoner kronor. En av de största lokalerna i byggnaden blir den tilltänkta studentdrivna restaurangen. Enligt svensk hyreslag måste kostnaden för ombyggnationen av kommunala fastigheter räknas in när man bestämmer hur mycket hyran blir. Månadshyran för SSK AB landar på 123.000 kronor.

Flytten till Grönborg skulle innebära ett lyft för studentkårens verksamhet.

Inför flytten till de nya lokalerna hade man mellan SSK AB och Sundsvalls kommun haft konversationer om hur flytten skulle påverka hyran. Ambitionen var att flytten av studentkårens verksamhet skulle ske så smärtfritt som möjligt. Bland annat var planen i ett tidigt skede att hyresnivån på Grönborg skulle kunna ligga på samma summa som tidigare, ungefär 30.000 kronor i månaden.

Några år senare skulle det visa sig att hyran, som blev cirka 100.000 kronor dyrare än vad man hoppats på, skulle spela en stor roll i kårhusets öde.  

2014 signerade både Joachim Sjövall och dåvarande ordförande i kommunfullmäktige Jörgen Berglund (M) det avtal som skulle ligga till grund för föreningen och bolagets ekonomi. SKS och kommunen kom enligt avtalet överens om att kommunen varje år skulle ge ett verksamhetsbidrag på två miljoner kronor för att hjälpa studentkåren med utvecklingen av den studiesociala miljön i Sundsvall. En miljon skulle gå direkt till hyresvärden SKIFU som en hyressubvention, vilket så småningom gjorde att månadshyran landade på 123.000 kronor månaden. Den andra miljonen skulle via SKS betalas ut en gång om året till SSK AB tills verksamheten bar sig själv.

Allt detta för att underlätta flytten från Köpmangatan till Grönborg.

Det är sensommar 2016. Det är dags för den studentdrivna restaurangen att öppna på Grönborg. Man är övertygad om att verksamheten kommer ta fart nu när man får vara i de fräscha, nybyggda lokalerna och dessutom får miljonbelopp från kommunen varje år för att underlätta driften. När man öppnar dörrarna gör man det med 16 heltidsanställda, bordsservering på alla bord och värmelampor i serveringsluckan. Grönborgs lokaler är fyllda med nyinköpta möbler. För att få allt att gå runt har man räknat ut maxkapaciteten för byggnaden. En genomströmning på ungefär 2000 personer varje vecka och konferenser och mässor var och varannan dag. Man följer nivå sex, som hade tagits fram av Grönborgsgruppen. Ett ambitiöst mål som vissa i styrelsen menade att man aldrig skulle klara att uppnå.

Som vissa befarade tar inte restaurangverksamheten den fart man planerade att den skulle göra. Genomströmningen av företagare och studenter väger inte upp för de stora investeringar man har gjort. Dåvarande VD får avsluta sitt uppdrag innan man gör bokslutet för året. Ekonomin ser inte så ljus ut som man hade förväntat sig. Ett försök att få in pengar i verksamheten görs och SSK AB säljer alla sina bord och stolar till hyresvärden SKIFU för nästan en halv miljon kronor.

Oscar Hellstadius tar över verksamheten som verksamhetschef, då företaget saknade VD. Det första Oscar inser är att det behövs en företagsrekonstruktion. Inför det nya året säger han upp alla anställda utom ekonomen och beslutar att bolaget ska stänga sin dagliga verksamhet under en kort period. Man gör nya satsningar genom att bland annat renovera baren och skriva en överenskommelse med alla linjeföreningar.

2017

När kårhuset öppnar igen har man kommit överens om att skolans alla linjeföreningar måste ställa upp med eget folk och anordna kårkvällar på veckorna. Obetalt och ideellt, för att på så vis dra ner ytterligare kostnader. Avtalet gör att restaurangverksamheten gör ett lyft, både ekonomiskt och i popularitet. Optimism sprider sig bland studenterna och studentkåren. Festmusiken ekar från Grönborgs lokaler långt in på våren. Till sommaren avslutar Oscar Hellstadius sitt uppdrag i bolaget och uppdraget tas över av den tidigare flyttgeneralen Joachim Sjövall.

Logotyp på ytterdörren för kårhuset på Grönborg.

Begrepp och- förkortningslista:
SKS: Studentkåren i Sundsvall, ideell förening
SSK AB: Sundsvalls Studenters Kårhus Aktiebolag
SKIFU: Fastighetsägarna för lokalerna på Grönborg
Grönborg: Det nya kårhuset

Linjeförening: Förening för en enskild utbildning
Restaurangen i Grönborg: Namnet för restaurangverksamheten
Medelpads nation: Namnet för studentpubsverksamheten
Grönborgsgruppen: Personer som hade ansvar för kårhusflytten

2018

Verksamheten på Grönborg är sedan tidigare uppdelad i olika delar, en restaurangverksamhet och en pubverksamhet. På våren anställer SSK AB Agneta Lindholm som restaurangchef på Grönborg. Det tar inte lång tid innan Agneta märker att det finns frågetecken kring sin nya arbetsplats ekonomi. Efter första budgetmötet går hon upprörd ut från Grönborgs lokaler och ringer sin syster för att berätta hur illa läget är. Hon bestämmer sig för att gå till koncernstaben på kommunen och berätta att det behövs mer pengar för att kunna driva verksamheten. Till svar får hon att kommunen inte har några möjligheter att bidra med mer pengar än vad man redan gör.

2018 blir ännu ett tufft ekonomiskt år för SSK AB. Revisorn för bolaget gör under sommaren dessutom anmärkningar på att man 2016 och 2017 gått med 1,8 miljoner respektive 903.000 kronor i förlust. I årsredovisningen står det att det finns “osäkerthetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta driva verksamheten”. Revisorn ger också bolaget anmärkningar på att kontrollbalansräkningarna inte gjorts i tid.

Om kontrollbalansräkning:
En bolagsstyrelse har en skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets kapital understiger hälften av den summa pengar man gick in i bolaget, på minimum 50.000 kr. Om det visar sig att bolaget har för lite pengar har man 8 månader på sig att återställa beloppet till hälften av aktiekapitalet och stänga kontrollbalansräkningen. Om man inte gör det, eller om bolagets styrelse har skött kontrollbalansräkningen på fel sätt, riskerar bolagets styrelse att bli personligt betalningsskyldiga.

Styrelsen för SSK AB inser att situationen ohållbar. Man måste få in mer pengar i bolaget om man ska kunna stänga kontrollbalansräkningen (se faktaruta). Trots att man kunde se en uppgång i försäljning haltar man fortfarande ekonomiskt. I ett mejl till Agneta Lindholm skriver SKIFU att SSK AB ligger 425.500 kronor back med hyran.

Det börjar brinna i knutarna för SSK AB. Året närmar sig sitt slut. Man beslutar att kalla till ett extrainkallat medlemsmöte. Medlemmarna ska få sista ordet om pengarna ska föras över eller inte. För att säkerställa att man har ett aktiekapital som är mer än hälften av ingångskapitalet på 300.000 kronor låter Agneta Lindholm, som nu tagit över rollen som VD, framställa en översikt över hur året sett ut, samt en prognos över kommande månader. Enligt prognosen skulle man i december ha en försäljning för 260.000 kronor. Men för att täcka upp för kvarvarande hyror på 425.500 kronor och leverantörsfakturor sattes en summa på 1,6 miljoner kronor för att säkerställa att man skulle klara sig.

Tillbaka till mötet 10 december 2018.

Efter att prognosen från Agneta Lindholm presenterades och efter att medlemmarna fått lägesbilden förklarad för sig gick man med på att föra över pengarna i ett villkorat aktieägartillskott på 1,6 miljoner kronor från SKS. Dagen efter uttalar sig ordförande för föreningen i Sveriges Radio och säger att bolaget visar på positiva resultat varje månad.

Sista dagarna av terminen löper mot sitt slut och studenterna börjar förbereda sig för hemfärd till allehanda jul- och nyårsfirande med tron om att kårhuset var räddat.

I ljussalen på Grönborg anordnas lunch, konferenser och nattliv.

2019

En månad har gått sedan SKS medlemmar tog beslutet att rädda sitt bolag från konkurs. SSK AB får en ekonomisk rapport av läget i bolaget. Till allas stora förvåning visar det sig, trots tillskottet på 1,6 miljoner kronor, att SSK AB ligger en halv miljon kronor back. På en månad har man gått från att ha räddat bolaget från konkurs, till att sakna 500.000 kronor.

Ingen förstår någonting.

SKS ordförande Tobias Schelin träffar representanter från fastighetsägarna SKIFU för att försöka komma på en lösning som innebär att kårens bolag inte behöver gå i konkurs. Båda parter kommer överens om att man vill ta nya tag för att rädda bolaget från den konkurs som verkar oundviklig. På det avtal som skrivs mellan SKIFU och SSK AB skulle kårbolaget få 500.000 kronor för att kunna betala av de sista skulderna för att bolaget ska kunna drivas vidare in i det nya året. Den sista summan som fattades har nu ordnats fram tack vare hyresvärden.

Men SKS ordförande Tobias Schelin märker snart att avtalet med SKIFU inte kan förhindra konkursen.

Beslutet om bidraget från SKIFU på en halv miljon kronor visar sig ha tagits för sent. Enligt svensk lag kan inte företagare stänga året om man har skulder. Beslutet om bidraget från SKIFU skulle ha tagits i december för att bolaget på ett lagligt sätt ska kunna fortsätta sin verksamhet. SKS ordförande Tobias Schelin måste nu besluta om framtiden för föreningen och bolaget. Om han inte försätter bolaget i konkurs riskerar personerna i styrelsen att bli personligt betalningsansvariga om det visar sig att det finns fler skulder i bolaget. Det enda sättet att hålla bolaget vid liv är nu att antingen bakåtdatera beslutet från SKIFU om de 500.000 kronorna eller fortsätta verksamheten och riskera ekonomin för studenterna som sitter i styrelsen.

Det är en dyster vinterdag när Sundsvalls studenter nås av beskedet att Tobias Schelin och styrelsen tagit beslutet att försätta SSK AB i konkurs. Nyheten börjar spridas på campus. Studentkåren har förlorat sitt kårhus.

Det har gått ett halvår sedan konkursen när vi träffar Tobias Schelin i Mittuniversitetets cafeteria. Han sätter ner sin kopp och slår sig ner mitt emot oss vid bordet. Han har tagit sig tid att träffa oss några timmar innan SKS årsmöte. Vi börjar prata om konkursen och kommer snart in på beslutet om de 500.000 kronorna från SKIFU.

– Vi kommer aldrig göra något som är olagligt eller i en gråzon. Avtalet var redan daterat, det hade varit att gräva sin egen grav att bakdatera det. Om det hade blivit offentligt hade hela bolagsstyrelsen blivit körd, säger han.

Hur kunde man räkna fel på en halv miljon kronor?

– Vi såg en positiv utveckling och vi såg positiva resultat på hösten. Den prognosen som ekonomen presenterade står jag fortfarande fast vid. Sen plötsligt får vi resultatet och det visar på en kraschlandning på en halv miljon minus. Det var inte så jävla roligt om jag säger så, säger han.

– Vi lade fram prognosen tillsammans med ekonomen och Agneta. Det fanns ingenting som sa att hon skulle ha fel om att vi skulle gå plus. Jag pratade med Agneta flera gånger och hon försäkrade oss om att det stod väl till, säger han.

Känner du att du kunde ha gjort något annorlunda som ordförande för föreningen och aktieägare?

– Med facit i hand kan jag känna att vi borde förhållit oss mer kritiska till de siffror som presenterades för oss. Jag känner inte att vi kunde ha gjort mer för att rädda bolaget, det är mer åt andra hållet, att vi borde ha försökt rädda medlemmarnas pengar. Men viljan att rädda bolaget fanns alltid, men ibland finns verkligheten också, säger han.

Idag äger inte studenterna restaurangen i Grönborg, utan det gör Agneta Lindholm.

Idag har Agneta Lindholm själv tagit över all verksamhet på Grönborg med ett eget bolag och har ännu inget samarbete med studentkåren. Vi går in genom de stora portarna från Storgatan och möter Agneta i den stora delen av byggnaden som kallas ljussalen. Vi slår oss ner vid ett av de många borden. Lite längre bort sitter några morgonpigga studenter och pluggar. En uppklädd man med portfölj försvinner in i en av möteslokalerna bakom oss. Agneta lutar sig tillbaka och berättar hur tråkigt hon tycker det är att studenternas bolag gick i konkurs. Hon är däremot inte förvånad över att det gick som det gick.

– Det var så mycket skulder och så mycket minus. Alla hade samma vilja att få ordning på allt, men första året gick bara åt att släcka bränder. Ibland räckte pengarna inte ens till, säger hon.

Hur kunde man räkna fel på en halv miljon kronor?

– Man hade räknat med att tjäna mer på julborden i december än vad man gjorde. När ekonomen gjorde beräkningarna var inte siffrorna för november och december klara. Man hade också räknat med inventarierna i lokalen, det var ju bara det att man inte ägde dem. Det gjorde SKIFU, säger hon.

Vad hände med de 1,6 miljoner kronorna som SSK AB fick?

– De gick åt att betala gamla skulder, skatter och momser. Vi betalade också tre månaders hyror för nästan 400.000 kronor.

Känner du att du kunde gjort något annorlunda för att undvika bolagets konkurs?

– Nej det känner jag inte, först och främst var det inte mitt beslut att vi skulle försättas i konkurs. Vi var inte eniga, men det spelar ingen roll idag. Konkursen hade skett oavsett. Om den hade kommit i januari eller om pengarna kommit in senare hade inte spelat någon roll, säger hon.

Det vankas sommarlov för Mittuniversitetets studenter. Under sommaren kommer konkursförvaltare Peter Thoms med sin slutgiltiga förvaltarberättelse där uppgifter som tidigare legat under sekretess kommer att redovisas för allmänheten.

Gustav Motte
Jacob Ruderstam
Henrik Berg