Dcase har tidigare skrivit om hur Studentkåren i Sundsvall förlorade sitt kårhus när SSK AB, Sundsvalls studenters kårhus aktiebolag, gick i konkurs.

De som har drabbats hårdast av SSK AB:s konkurs är studenterna. Vi har pratat med Mittuniversitetets linjeföreningar som berättar om hur studenterna upplevde perioden innan, under och efter konkursen.

Eric Bäckström, ordförande i linjeföreningen Committ:

– Vi tyckte allihopa att det var oväntat och jättetråkigt när vi fick beskedet om konkursen. Vi som är nya på campus har tyckt att det var väldigt roligt att hänga på kåren och vi i Committ tycker att det har varit ett bra samarbete med SKS. Vi var väldigt förvånade att det blev som det blev, speciellt efter det extrainsatta mötet där det pumpades in pengar.

– Efter konkursen blev det mycket mindre uppslutning på helger och utelivet trappades ju ner successivt. Det blev inte den helheten som kåren tidigare hade bidragit med. Man tappade ju klasshörigheten lite på kvällarna.

Eric Bäckström är ordförande för linjeföreningen Committ på Mittuniversitetet

Petra Österberg, ordförande i linjeföreningen Mytec:

– Det har varit väldigt mycket besvikelse och frustration. Alla har ju vetat att bolaget har legat back jättelänge, men varför konkursen skedde precis efter ett godkännande på 1,6 miljoner som skulle föras in i bolaget, det är väldigt frustrerande att inte veta.

– Vi var ju mitt i en inspark. När konkursen skedde hade vi i Mytec en insparksdag. Det drabbade ju våra nya medlemmar som hade köpt biljetter till evenemangen som var då. Vi fick ju skjuta upp eller ställa in våra evenemang. För Mytec blev det en väldigt konstig och frustrerande situation.

Petra Österberg är ordförande för linjeföreningen Mytec på Mittuniversitetet.

Lisa Svensson, ordförande i linjeföreningen JFS, Journalistförbundet Sundsvall:

– I vår linjeförening så tror jag inte vi märkte så mycket turbulens, det vi märkte utifrån var att vi inte hade någonstans att gå att festa. När kåren stängde blev det som ett tomrum, det var väldigt tråkigt och det var många som inte gick ut och festa under den tiden, säger hon. Kåren var ju också en inkomstkälla för vår förening, när vi anordnade kårkvällar så fick vi ju pengar och det var såklart väldigt viktigt för oss.

Lisa Svensson är ordförande för linjeföreningen JFS på Mittuniversitetet

Niklas Stenlund, ordförande i linjeföreningen SUS, Samhälle Utbildning Sundsvall)

– Vi var inte alls beredda på det här när det hände. När medlemmarna förde över pengarna trodde ju alla att det var lugnt. Det har varit en känsla av uppgivenhet, man har inte riktigt förstått hur det här kunde hända, det är ju mycket pengar det handlar om som fördes över på medlemsmötet. Många var förbannade.

Johannes Larsson, ordförande för linjeföreningen Sundekon

– Vi i Sundekon hörde inte så mycket till en början mer än att man behövde pengar till kårhuset. Sen dröjde det lite och så kom nyheten om konkursen där kring den 27 januari. Vi upplevde det som ganska tråkigt då. Och medlemmarna blev ju väldigt snopna eftersom man precis hade fört över så mycket pengar månaden innan.

Idag har Agneta Lindholm tagit över kårverksamheten med ett eget bolag. Även om studenterna återigen har ett ställe att besöka om kvällarna har det ännu inte signerats något avtal mellan Restaurangen i Grönborg och SKS eller linjeföreningarna.

Gustav Motte
Jacob Ruderstam
Henrik Berg