Polisen: ”Förekomsten av kokain har exploderat”

Rekordmånga anmälningar för narkotikabrott i Stenstan sedan 2010. Droger som tidigare inte synts upptäcks nu överallt på Sundsvalls krogar.
– Det dras kokain på toaletter och ibland helt öppet vid borden, säger Anders von Heideken, vaktchef för Estreet och Daltons.

Kartan ovan visar alla anmälningar i anslutning till krogmiljöer i Stenstan från januari till april månad mellan åren 2010 och 2017. Totalt 243 anmälningar. Ju varmare färgen är desto fler anmälningar har gjorts på den platsen.

Hittills i år har 133 fall av narkotikabrott i Stenstan anmälts vilket räknat från januari till april är den högsta siffran på sju år. Det höga antalet anmälningar kan bero flera saker. Dels att narkotikabruket har ökat och dels för att mer resurser lagts från polisens sida. Andreas Zehlander, utrednings- & ingripandeverksamhet i Medelpad, berättar att en anmälning är en direkt effekt av att polisen har varit närvarande och att det finns ett stort mörkertal.

– Om det gjorts 300 anmälningar så skulle jag vilja se att det står 3 000 istället. Vi är inte på alla ställen samtidigt och därför finns det ett mörkertal. Ju mer vi är ute, desto mer vi jobbar med det här, desto mer går statistiken upp, säger han. 

 

Statistiken visar alla anmälningar om narkotikabrott i anslutning till krogmiljöer från januari till april månad mellan åren 2010 till 2017.

En stor del av anmälningarna är från platser i anslutning till krogarna i Stenstan. Både polisen och krogvakter upplever att det är en viss kategori av narkotika som har fått starkt fotfäste i området på sistone.

– Förekomsten av kokain har exploderat och har upptäckts lite överallt. Det är på det vi nu riktar vårt fokus, säger Andreas Zehlander. 

Andreas Zehlander är chef för brottsförebyggande- utrednings- & ingripandeverksamhet i Medelpad

 Andreas berättar om hur det gick till när polisen fick upp ögonen för att kokain, som tidigare inte funnits i större utsträckning ute på krogarna, hade börjat sprida sig i Stenstan.

– Vi fick information av klubbarna att någonting inte stämde i hur vissa grupper betedde sig. De uttryckte att personer plötsligt utstrålande ett oerhört självförtroende, bröstade upp sig och gav intrycket av att de var bäst i hela världen, säger han.

Polisen gjorde en tillsyn ute på flera krogar där man bland annat tittade på toaletterna och upptäckte rester av kokain på toalettlock på flera platser.

 

Statistiken visar alla anmälningar om narkotikabrott i Stenstan från januari till april månad mellan åren 2010 till 2017.

Polisen i Sundsvall samarbetar med krögarna för att få bukt med problemet. Anders von Heideken som är vaktchef på två av Sundsvalls populäraste krogar tycker att det är ett samarbete som fungerar bra men som också går att förbättra.

– Jag skulle vilja att man från polisens sida satsade mer på narkotikaproblemet med särskilda enheter som bara arbetar med det. Vi har så konkreta akuta behov och lite extra resurser skulle ge snabb effekt, säger han.

 

SÅ GJORDE VI:Vi har begärt ut data för alla anmälningar som upprättats av polisen om innehav, överlåtelse och bruk av narkotika från polisens system Hobbit, händelse- och brottsinformationstjäns.

För varje anmälan anges bland vilket typ av brott det gäller, koordinater för platsen där det skett och tidpunkt. Utifrån denna data har vi plottat ut alla händelser på en karta. Den ena kartan visar alla händelser i stenstan och den andra visar alla händelser direkt anslutna till krogar kvällstid.