Grundaren: ”vi måste be för henne, det är så vi ska göra”

Love and hope säger själva att de är religiöst obundna. Trots det har organisationen gått ut i media och sagt att de driver en bibelskola i Katmandu. Till Skatteverket beskriver de sitt ändamål med verksamheten som religiöst och organisationens grundare Mikael Alfvén har föreläst om hur flickor genom böner har botats från HIV. 

Love and hope grundades 2010 av Mikael Alfvén och hans familj som en produkt av Mikael Alfvéns tidigare organisation Mission good news (MGN) som hade sitt säte i Sävsjö, Småland.

Mikael Alfvén tillhörde tidigare församlingen Guds kraft i Sävsjö och är nu aktiv i Hillsong church Stockholm. Hillsong church Stockholm är en församling inom pingströrelsen och Guds kraft tillhör trosrörelsen där Livets ord är den mest framstående församlingen.

Vi ringde Peo Svensson, pastor i Guds kraft i Sävsjö, och frågade huruvida församlingarna har någon koppling till varandra.

– Det finns inga ekonomiska eller organisatoriska kopplingar, men vi delar tron. Utifrån min infallsvinkel skiljer det sig inte mycket på de olika frikyrkorna och inte heller trosmässigt. Vi tänker ganska lika och tycker ganska lika, säger Peo Svensson.

Hillsong chruch Stockholm där Love and hope fram till i år hade sina kontorslokaler.
Foto: Elle Wähämäki

Gemensamt för församlingarna inom trosrörelsen är att kristen mission är en viktig del i medlemmarnas liv. MGN startades som just en missionsorganisation. Projektet Love nepal var från början en del av MGN men efter några års verksamhet blev det ett fristående projekt med syftet att rädda barn ur sexhandel i Nepal. Under 2016 bytte Love nepal namn till Love and hope och utökade sin verksamhet från Nepal till att även omfatta Indien, Sri Lanka och Bangladesh.

Love and hope är idag en fristående ideell organisation och så här beskriver de sin verksamhet på sin hemsida:

”Love and hope är en svensk hjälporganisation som kämpar mot barnsexhandeln. Vi verkar utifrån den värdegrund som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter och deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Vårt arbete inriktas främst på de barn som har det svårast att få sina rättigheter tillgodosedda. Vårt uppdrag är att genomföra detta utan någon åtskillnad på mottagarna. Love and Hope är en religiöst och politiskt obunden organisation.”

Under den senaste tiden har det framkommit kritik i sociala medier kring deras arbete, och huruvida organisationen faktiskt är religiöst obunden eller inte. Vi försökte nå flera av Love and hopes medarbetare, utan framgång. Men till slut fick vi tag i Natanael Alfvén, son till Mikael Alfvén och marknadsansvarig i organisationen. Vi besökte honom på Love and hopes kontor i Märsta och frågade honom om de bedriver någon typ av religiös verksamhet i de länder där de är verksamma.

– Nej, verkligen inte. Det skulle vi aldrig ha. Vi kom från en kristen organisation men det är inte det vi sysslar med längre. Vi driver inte bibelskolor, vi startar inte bibelskolor, vi försöker inte frälsa någon eller konvertera någon. Det är, förlåt, men det är fruktansvärt. Jag mår verkligen illa när folk säger de här anklagelserna till mig, säger Natanael Alfvén.

Natanael Alfvén, marknadsansvarig Love and hope.
Foto: Ellen Johansson

På Love and Hopes hemsida bland ”vanliga frågor” förekommer just frågan ”Startar ni/driver ni bibelskolor?” på vilken Love and hope har svarat så här:

”Nej, vi har inte startat och kommer inte starta någon bibelskola.”

Under vår research hittade vi däremot en artikel i Världen idag från december 2014, där Natanael Alfvéns bror Jonatan Alfvén uttalar sig i just denna frågan. Här är ett utdrag ur artikeln:

”Sedan 2009 har Love nepal hjälpt över 600 flickor att komma loss ur sexhandeln. Man hjälper också till med att driva en bibelskola i Kathmandu, och väckelsen är stark i Nepal. Flera bedömare menar att Nepal kanske är det land där den kristna kyrkan växer allra snabbast, under svår förföljelse, och eleverna på bibelskolan är ivriga evangelister.
– Att få se dessa unga människor som inte vill annat än att tjäna Gud och få deras familj, släkt och vänner att följa Jesus är helt fantastiskt. Man ber i stort sett konstant, man fastar om någon har det jobbigt och man är helt övertygade om att Jesus är svaret på landets problem, säger Jonatan Alfven.”

LÄS MER: När hjälpen kränker – köpta bilder pekar ut barn som prostituerade

Vi ställde frågan om huruvida Love and hope har drivit, eller driver en bibelskola till Natanael Alfvén, svaret vi fick var att de inte gjorde det. Vi hade med oss utdraget från artikeln och Natanael Alfvén fick själv läsa det.

– Det kan mycket väl vara så, men jag kan inte minnas att vi har gett pengar till något sådant. Min far kanske har varit där och pratat men vi har verkligen inte sysslat med någonting sådant. De vi har samarbetat med på plats har oftast varit kyrkor på något sätt, alltså vi har haft volontärer från kyrkor som har hjälpt till på hemmen. Men det har inte funnits någon religiös agenda från vår sida och givna pengar har inte gått till någon bibelskola, säger Natanael Alfvén.

Natanael Alfvén förklarar att organisationen under 2014 fortfarande hette Mission good news/Love nepal där båda organisationerna var aktiva och att bibelskolan var ett projekt inom den kristna missionsorganisationen Mission good news. Vi har däremot inte hittat något som bevisar att Mission good news fortfarande var verksamt vid tidpunkten och inte heller något som bekräftar att organisationen under 2014 hette Mission good news/Love nepal.

I deklarationerna från och med 2011 fram till 2015 skriver Love and hope att organisationens ändamål är religiöst.
Foto: Linus Lindgren

Vi hade även med oss taxeringsuppgifter från Skatteverket. Papper som alla organisationer fyller i och skickar in till Skatteverket i samband med deklarationen varje år. I de papperna finns rubriken ”Föreningens/trossamfundets ändamål enligt stadgarna”. Enligt Skatteverket väljer organisationen själv det alternativ som står dem närmast och representerar verksamhetens ändamål. Skatteverket gör alltså inte den bedömningen utan det är upp till organisationen.

Innebär det att organisationen har sett sin verksamhet som religiös under dessa verksamhetsår?

–  Jag kan inte svara på det mer än att jag vet att vi inte har bedrivit någon religiös verksamhet, säger Natanael Alfvén.

Av de 12 alternativ som organisationen kunde ha valt att kryssa i, valde de under perioden 2011-2014 att kryssa i enbart ”religiös verksamhet”, och inte förrän deklarationen för räkenskapsåret 2015 hade alternativet ”vård/omsorg av barn” kryssats i, utöver ”religiös verksamhet”.

Vi måste be för henne, det är så vi ska göra.
Det som Love and hope påstår i sina deklarationer är alltså att de har ett religiöst ändamål “enligt stadgarna”. Vi fick kontakt med Love and hopes ekonomiavdelning och fick därigenom ta del av organisationens stadgar. I dem står det ingenting om att de ska bedriva religiös verksamhet. Varför har de då kryssat i “religiöst ändamål enligt stadgarna” i deklarationerna från Skatteverket?

Utöver dessa uppgifter hittade vi i vår research en föreläsning av Mikael Alfvén i Svedjeholmskyrkan den 25 oktober 2015, där han berättar om hur en ung flicka insjuknat i HIV och därefter blivit frisk tack vare böner. Här följer utdrag ur Mikaels föreläsning:

(…) “Hon var väldigt sjuk och bara 13 år gammal. Vi gick till nästa klinik och gjorde ett test till och de sa, det är samma, blodet har tagit emot det här nu. Så gick vi till en tredje klinik och där sa dem det är HIV.”

(…) “Då tar dem henne till hemmet där hon bor, så säger de till hennes vänner där ‘eran syster är svårt sjuk’. Vi måste be för henne, det är så vi ska göra. Och så berättade de för flickorna på kvällen och så sa dem ‘vi måste bedja’.”

(…) “Så kommer de där och så kommer läkaren ut och så sa han ‘varför är ni här?’. ‘Vi har gått igenom blodet nu och alla blodtester. Det finns inte ett spår av HIV i det här blodet, det är renat, det är helt klart’. Kan gud göra sånt här?! Gud kan, står det på många ställen i Bibeln. Gud förmår, Gud vill, Gud är villig alltid – att ge goda gåvor.”

Håkan Gabrielsson har arbetat med hjälparbete under 30 år och som idag är aktiv i den svenska organisationen Out of ashes. Han har arbetat tillsammans med samma lokala organisation i Nepal som Love and hope gjorde fram till 2016, under flera års tid. Out of ashes är en öppet kristen organisation och vi ringde Håkan Gabrielsson för att ta reda på hur det fungerar att blanda religion med den typ av hjälparbete som organisationen utför i Nepal.

– Det är som vattentäta skott mellan religiöst arbete och arbete på barnhem. Om det är någon påverkan på barn på något religiöst sätt så kan sådana här organisationer tappa licensen att överhuvudtaget bedriva en barn- och omsorgsorganisation. De här reglerna är skarpa och de övervakas hela tiden, säger Håkan Gabrielsson.

Lyssna på Mikael Alfvéns föreläsning HÄR.


Ellen Johansson
Elle Wähämäki
Linus Lindgren