Del 1/5- kan cp-skadade Jenny få ett jobb?

Del 1/5

I Sverige lever i dag drygt 900 000 personer med en funktionsnedsättning. 37 procent av dem med nedsatt arbetsförmåga upplever att de blir diskriminerade på arbetsmarknaden. Vi vill veta vad det beror på.  

Under falska identiteter söker vi 200 jobb runt om i landet där den ena personen har en CP-skada och en högskoleutbildning, den andra enbart en gymnasieutbildning och ingen CP-skada. Vi vill testa samhällets fördomar om funktionsnedsättningar, i synnerhet vill vi testa arbetsgivarnas fördomar.

Enligt Diskrimineringsombudsmannen inkom 116 anmälningar mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionsnedsättning under 2017. Hittills i år ligger siffran på 56. Men vad än statistiken säger vill vi ta oss till kärnan, till de människor som lever i den här verkligheten. Vad tänker de om sin situation och om framtiden?

Under fem avsnitt ska vi ta reda på hur diskrimineringen kan existera i så stor utsträckning, vad som är orsaken och om det finns någon lösning.

Se avsnitt 2 här

Publicerad 2018-05-28 17.24

By:

Läs mer: