”Krisen på Navet” – inte enligt polisen

I lokalmedia har man de senaste åren kunnat läsa om ”krisen på Navet”. Polisen håller inte med och kritiserar media för att rapporteringen skrämmer folk i onödan.
En undersökning som vi har gjort visar att antalet narkotikabrott inte har ökat under det senaste decenniet.

Josef Wiklund, lokalpolisområdeschef Medelpad, är kritisk till hur centrala Sundsvall, i synnerhet Navet, framställts den senaste tiden.   

– Jag tycker att Navet har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Det finns drogproblem där, inget snack. Men hur det framställs i media exempelvis står inte i proportion till storleken på problemen. Det är mer av en vandringssägen, än att folk verkligen är där och upplever en otrygghet.

Studenter vid kriminologprogrammet på Mittuniversitetet gjorde tidigare i år en studie som visar att anmälda brott på navet har minskat under de senaste tio åren. Enligt samma rapport känner sig invånarna i Sundsvall allt mer otrygga i centrala Sundsvall samtidigt som brotten alltså blir färre. Josef Wiklund bekräftar den bilden och säger att risken för gemene man att utsättas för något brott vid Navet är väldigt lågt. Trots det verkar det som folk är onödigt oroliga.

– Exempelvis har jag pratat med folk som hävdar att Navet är väldigt otryggt och de inte ens törs gå dit. Då frågar jag om de är där någon gång. Då svarar de aldrig.

Enligt Josef Wiklund har problemen vid Navet legat ganska konstant. Däremot går det upp och ner ibland hur illa situationen är. Det kan exempelvis handla om tillfälliga grupper av människor som rör sig där endast vissa perioder.

Josef Wiklund framhäver att det är sällan folk anmäler narkotikabrott. Statistiken blir därför i en hög utsträckning ett mått på hur mycket polisen prioriterar narkotikabrott. 

– För oss på polisen har vi en stor utmaning framför oss. Det är att tvätta bort den dåliga stämpeln på Navet. Min förhoppning är att vi kommer dit. Min absoluta uppfattning är att vi ska finnas mer vid Navet både i uniform och civilt. Samt störa ut handeln med droger och att lagföra personer. Det är något vi kan bli bättre på, och ska bli bättre på. 

Josef Wiklund har snart jobbat för lokalpolisområde Medelpad i fyra år. Han ser en stor utmaning i att tvätta bort den negativa stämpeln om centrala Sundsvall. Foto: Christian Börjesson

En annan bild

Karin Näslund är ansvarig utgivare på Sundsvalls tidning som har skrivit mycket om droger i centrala Sundsvall. Hon anser att det är en del av tidningens uppdrag att skriva om problem i samhället som till exempel droger.    

– Även om det begås mer, färre eller lika många drogrelaterade brott i dag jämfört med för tio år sedan så finns det droger i Sundsvall. Droger är ett samhällsproblem, och då ska vi rapportera om det. Vi rapporterar om drogsituationen i Sundsvall för att vi anser att det är en angelägen samhällsfråga, säger hon.

En del av polisens kritik mot media är att deras rapportering kan skrämma upp folk i onödan så att medborgare känner sig mer otrygga än vad de behöver vara. Även kriminologstudenternas rapport säger att lokalmedia har en del i att skapa en otrygg bild av centrala Sundsvall.  

 – Det är en risk man får ta när man sätter ljuset på ett problem som kan vara potentiellt farligt för medborgare som rör sig där. När vi skriver om droger finns alltid risken att folk blir rädda, men det är aldrig våran avsikt att skrämma upp folk, vi vill bara berätta hur det är.   

Varken polisen, statistiken eller den här forskningsrapporten ifrån kriminologprogrammet verkar hålla med om eran bild om hur det är, hur ser du på det?  

– Det verkar helt enkelt som om vi och polisen har olika bilder av hur situationen i centrala Sundsvall är, hur det kommer sig vet jag inte, säger Karin Näslund.

Ni använder bland annat ordet kris när ni beskriver bussnavet i Sundsvall. Är inte ord som till exempel ”kris” en väldigt starkt och värdeladdad formulering som kan leda till att ni skrämmer upp folk?  

– Vi ska inte använda värderande rubriker och ord i våra nyhetstexter. Men jag har inga problem med den formuleringen om den har täckning i texten. Jag har inte just den artikeln framför mig, men det har säkert varit kris på navet någon gång, säger Karin Näslund.

Karin Näslund håller inte med om hur polisen ser på läget i centrala Sundsvall. Foto: Mats Olsson/Sundsvalls Tidning

Vi har försökt nå SVT Västernorrland för en kommentar, utan framgång.

Här kan du läsa Kriminologsstudenternas forskningsrapport om medias beskrivning av Navet och centrala Sundsvall: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1154079/FULLTEXT01.pdf

 

 
By:

Läs mer: