Hyresvärdarna svarar: ”Inget emot utlänningar”

Diskrimineringsombudsmannen: Får enorma konsekvenser

Vår granskning visar att ett namn har betydelse när man söker bostad, något som även Diskrimineringsombudsmannen lyfter fram som en viktig aspekt i bostadssökandet.
Men de privata annonsörerna på Blocket håller inte med om att det handlar om namn, trots att det var det enda som skiljde sig åt i våra ansökningar till dem.
Så här lät det när vi kontaktade hyresvärdarna.

Efter vår granskning av den privata andrahandsuthyrningen av bostäder i Mellannorrland uttrycker Diskrimineringsombudsmannen (DO) en oro för konsekvenserna på bostadsmarknaden.

– Vi känner till det här och det är ett område som vi ser är väldigt viktigt. Samma diskriminerande effekter ser vi på arbetsmarknaden och kopplingen till just namn. Har man inget jobb får man ingen bostad lika lätt, och då blir det en diskriminering som kan förekomma i olika led. Det är någonting som får enorma konsekvenser utifrån olika samhällsområden, säger Johanna Kumlin, analysenheten på DO.

När vi ringer upp de privata annonsörerna som hade telefonnummer tillgängligt, får vi enbart ett fåtal svar. Flera väljer att lägga på direkt eller att inte medverka. Av de vi pratar med, som alla godkänt sin medverkan i granskningen, menar ingen att de gjort någonting fel eller medvetet valt bort “Mohamed” framför “David”.

 

Våra ansökningar var nästintill identiska, förutom att namnen skiljde sig åt.

– Det var så hemskt många svar. Jag prioriterar dessutom de som jag bedömer har möjlighet att betala sin hyra själv. Det är många med utländska namn som egentligen kommer från 100 mil bort, och då har de ingen anknytning till orten här heller. Det kanske kan vara svårt för dem, säger en av annonsörerna och fortsätter:

– Det är nog så att jag helt enkelt inte har hunnit med alla som svarat heller. De som har skrivit mer utförligt, de har fått svar. Har de bara lämnat sitt namn, då säger det ingenting.

Vi skickade ju från “David” också och han skrev precis samma sak, utan upplysningar om sig själv?

– Ja, det kan vara en slump då, att jag har svarat någon. Jag har ingenting emot utlänningar. Jag har själv varit i Afrika och arbetat i fem år.

 


En andra annonsör vi pratar med menar att det inte spelar någon roll vem det är som skriver, trots att annonsören svarat ”David”, men inte “Mohamed”.

– Det är inte bara jag som sköter annonsen, det är min sambo också. Jag vet inte att jag svarat på varken Mohamed eller David. Vi svarar på alla. Det ligger ju i vårt intresse att hyra ut, så det spelar ingen roll om du heter David eller Mohamed, säger den andra annonsören och fortsätter:

– Vi kollar även på ifall man har fast jobb, hur familjesituationen ser ut och så vidare, men namn har ingen betydelse. Det här är inte första lägenheten jag hyr ut, de andra hyr jag till utlänningar. Jag är själv utlänning.

En tredje menar att han haft bråttom.

– En kvinna från Etiopien och hennes son har fått lägenheten. Det är nog ett 30-tal som varit intresserade och jag har haft bråttom, så jag har nog bara varit lite provisorisk i svaren.

– Sen blev det så jävla dumt att mamman och sonen från Bromölla, men som kommer från Etiopien, tog en lägenhet i Stockholm i stället. Jag försöker hyra ut den igen, så det har absolut ingenting att göra med ifall du heter David eller Mohamed. Det var nog bara en tillfällighet, säger personen.

Efter att DO uppmärksammat problemet har man tillsatt en grupp att jobba med frågor som rör diskriminering på bostadsmarknaden mer ingående.

– Ser man att det finns en direkt koppling till etnisk tillhörighet, religion, kön eller liknande så omfattas det i diskrimineringslagen. Då är det inte en okej grund att förmedla bostäder på, säger Johanna Kumlin.

 

 

DELA MED DIG AV DINA EGNA UPPLEVELSER UNDER HASHTAGEN #NAMNETSPELARROLL.

 

Emelie Lundberg, Adrian Sadikovic, Fanny Hällegårdh