Linda Halvarsson på konsumentverket säger att det ställs extra hårda krav på miljöpåståenden i reklam. Foto: Pressbild/Patrik Karlsson.

Enligt livsmedelsföretagen är både kött och kyckling klimatsmart.
Samtidigt ställer Konsumentverket höga krav på sådana påståenden.
– Företagen ska kunna precisa och verifiera alla tolkningar som intrycket eller påståendet ger upphov till, säger Linda Halvarsson, jurist på konsumentverket. 

Påståenden kring miljö och klimat ska både kunna verifieras och preciseras. Om konsumenten får helhetsintrycket av att en produkt är klimatsmart “från vagga till grav” ska detta också kunna styrkas av företaget.

Ändå kommer företag med påståenden liksom Coops löfte om att hos dem får du “hållbar matglädje i gröna butiker”. Kronfågeln påstår att kyckling är ett bra alternativ om du vill äta klimatsmart. Eller Scan som påstår att svenskt kött är klimatsmart.

– Svenskt kött har 60 procent lägre klimatpåverkan än genomsnittet i världen. Därför gynnas klimatet av att vi väljer svenskt kött, uppger Scan i ett mejl.

Kronfågeln uppger i ett mejl att kyckling är klimatsmart om man jämför med exempelvis nötkött.

Att något är klimatsmart låter kanske bra för konsumenten. Men frågan är vad betyder egentligen begreppet “klimatsmart”? 

– Enligt den praxis vi utgår ifrån i våra bedömningar gäller särskilt höga krav på miljöpåståenden, annars kan man tolka budskapet som produktens totala miljöpåverkan. Det är därifrån kraven på att kunna precisera och verifiera ett miljöpåstående kommer ifrån.

LINDA HALVARSSON –

Bland livsmedelsföretagen är det också många företag som skyltar med att de har som mål att vara klimatneutrala ett visst år. Men det finns i dagsläget inga krav på vad företagen ska ha satt upp för plan eller vad de ska ha uppnått för att få skylta med dessa mål till allmänheten. 

– Risken för att företag hamnar i vilseledande marknadsföring blir överhängande. Används visionerna i en marknadsföringskampanj ska man också kunna bevisa att detta är sant. En vision ska tydligt framföras som att det är en vision som företaget förväntar sig att uppnå på sikt, säger Linda Halvarsson. 

Chipstillverkaren Estrella anger exempelvis på sin hemsida som mål att minska vattenanvändningen i sin produktion. Där skriver de att de har minskat sin vattenanvändning med 24 procent sedan 2014 och att målet är att minska den med ytterligare nio procent till år 2020. Men i företagets hållbarhetsrapport för 2019 står det att vattenanvändning ökade med 23 procent per ton producerad mängd under året. Men detta måste alltså konsumenten gå in och läsa i rapporten. Tittar man enbart på hemsidan ser det ut som att Estrella fortsätter sin väg mot minskad vattenanvändning. 

– Tyvärr har vi inte varit tillräckligt aktiva i att uppdatera alla avsnitt på vår hemsida. Vi kommer direkt ändra detta och gå igenom hela hemsidan för att det inte ska hända igen, uppger Estrella i ett mejl. 

Havredrycksproducenten Oatly skyltar gärna med att deras produkter är ett bra val för miljön och att deras växtbaserade produkter har ett lägre utsläpp än mjölk. Men i deras hållbarhetsrapport från 2018 kan man läsa om ökande utsläpp från produktionen.

Målet för Oatly var att minska utsläppen med 25 procent fram till 2020 per liter produkt. Men de säger själva att de inte visste något om den tillväxtresa de hade framför sig när det målet sattes. Den ökade efterfrågan gav upphov till nya utmaningar som gjorde det svårt att nå målet. 

-–Skillnaden i klimatpåverkan mellan mjölk och havredryck ligger främst i produktion så oavsett om vi lyckas med våra klimatmål eller inte vad gäller exempelvis fossilfri energi kommer havredryck ändå vara oerhört mer klimatsmart än komjölk. Mål ska vara ambitiösa, men inte orimliga. För oss är det viktigt att vara transparenta och hållbara på riktigt, och inte bara ha det som en del av vår marknadsföring, uppger Oatly i ett mejl. 

Att ett företag inte vet exakt hur deras utveckling kommer att se ut är inget konstigt i sig. Men är det då rimligt att skylta med mål, som exempelvis Arlas mål om att hela sortimentet ska vara klimatneutralt till år 2045? Om Oatly inte kunde förutspå sin resa fram till 2020 hur ska då Arla kunna förutspå sin resa till 2045? 

Företagen skyltar gärna med dessa miljöpåståenden och klimatmål bland bilder på grön natur, vilket lätt ger konsumenten uppfattningen av att företaget är ett bra val om de vill tänka på miljön i sin konsumtion. Men att ett företag har som mål att deras produktion ska vara klimatneutral om 25 år säger ingenting om vilken klimatpåverkan deras produkter har i dagsläget. 

Nedan listar vi ett flertal miljöpåståenden från olika företag inom livsmedelsbranschen och deras syn på påståendena.

Företag:

Citat:

Bemötande:

Burger King:

“Som globalt företag tar vi vårt ansvar – inte bara mot våra gäster och anställda, utan också mot miljön. Vi strävar efter att vara ett hållbart företag med aktiva miljöinitiativ”. 

Burger King påstår även att de endast har 0,8 procent i matsvinn och att omkring 90 procent av deras avfall återvinns.” 

Burger King säger att de under våren har arbetet med en genomlysning av sina initiativ på hållbarhetsområdet och kommer att arbeta aktivt med att kommunicera detta tydligare.

Axfood:

”Målet är att göra ett så litet avtryck på miljön som möjligt – år 2020 ska vi vara klimatneutrala när det gäller vår egen verksamhet.”

Axfood har minskat sina utsläpp men de klimatkompenserar för de utsläpp som är kvar. Något som inte framgår i direkt anslutning till påståendet. Detta gäller endast för den egna verksamheten och inte för producenterna.

Axfood säger att deras mål är att minska klimatpåverkan och nå målet om klimatneutralitet utan att klimatkompensera.

Att målet endast gäller den egna verksamheter säger de beror på det långa komplexa leverantörskedjorna som gör det “närmast omöjligt” att beräkna de totala utsläppen.

City Gross:

Kedjan är Svanen-märkt, vilket de säger innebär att de tar ett helhetsansvar för miljön. Till texten finns också en symbol som säger ”Rädda världen lite grann varje dag”.

City Gross uppger att Svanen-märkt butik innebär att de tar ett helhetsgrepp om miljöarbetet i butik utifrån de kriterier som Svanen ställer. 

Gällande “rädda världen” säger de att det är en del av en riksomfattande kampanj som Svanen tagit fram.

Guldfågeln:

”Eftersom kyckling är klimatsmart har vi på Guldfågeln alltid klimatet framför ögonen vid varje beslut.”

Guldfågeln säger att de tycker att informationen på deras hemsida gör det tydligt varför deras verksamhet och kyckling är klimatsmart.

Hipp Organic:

”Hållbarhet är självklart för oss”.

Ingen svar.

Kronägg:

I ett filmklipp säger Kronägg ”Jorden är rund, ät ovalt. Nu tar vi nästa steg och klimatkompenserar våra ägg till 100%”. På hemsidan framgår det att om du väljer att köpa ägg som är märkta med deras klimatsymbol kan du vara säker på att de är 100 procent klimatkompenserade.

Ingen svar.

Lantmännen:

”Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord”. Lantmännen har satt upp som mål att ha noll nettoutsläpp i Sverige år 2045.

Lantmännen säger att löftet syftar till att tydliggöra ett gemensamt synsätt från lantbrukarens arbete till färdig produkt.

Lidl:

“Från uppstickare till branschledande inom hållbarhet”.

“Världens första klimatneutrala livsmedelsbutik”.

Ingen svar.

McDonald’s:

Deras mål är att utsläppen ska vara nära noll till år 2030. McDonald’s menar att deras hållbarhetsstrategi ”Scale for Good” bidrar till FN:s hållbarhetsmål. I deras hållbarhetsrapport presenteras inga siffror på verksamhetens utsläpp.

McDonald’s säger att siffrorna presenteras i Hagainitiativets klimatbokslut. Målet säger de är uppsatt inom ramen för medlemskapet i Hagainitiativet och omfattar den egna verksamheten. 

De säger även att deras mål är godkända av Science Based Targets Initiative och att de klimatmålen omfattar den egna verksamheten och leverantörskedjan.

Orkla:

”Hållbarhet står högt på dagordningen hos oss på Orkla. Vi vill ta vår del av ansvaret och bidra till att lösa de globala hälso- och hållbarhetsutmaningarna”.

Orkla menar att man kan läsa mer på deras hemsida men att det är ett förbättringsarbete som det jobbar med.

Polarbröd:

“Om vi når full hållbarhet redan år 2022 återstår att se, men riktningen ligger fast”.

Polarbröd säger att de kommunicerar sina steg på resan öppet och att det är något som de tror att deras kunder uppskattar.

Pågen:

“Vi strävar alltid mot att vara sparsamma och inte använda mer resurser än vår verksamhet kräver och de resurser vi använder ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt”. 

“Då är bröd något av det bästa man kan äta, eftersom det är ett av våra mest klimatsmarta livsmedel”. 

Pågen säger att en viktigt del i att minska deras klimatpåverkan är att de bakar med 98 procent svenskt mjöl. 

Pågen säger att har gjort klimatavtrycksmätningar och att bröd har ett lågt klimatavtryck i jämförelse med många andra livsmedel. 

De säger även att det viktiga för ett varumärke är att konsumenten ska känna att man kan lita på det.

Skånemejerier:

”Vi driver Skånemejerier med framtiden i sikte och vår vision är att bli det mest hållbara mejeriet i Sverige. Hållbarhet är ryggraden i vår strategi och affärsidé. Vi vill vara en del av lösningen på både branschens och samhällets gemensamma utmaningar genom att skapa näringsrika produkter som är bra för människan och miljön”.

Säger att de kommer att lansera en ny hemsida i juni med fördjupat innehåll om deras hållbarhetsarbete.

Valio:

”Vårt hållbarhetsengagemang löper som en röd tråd genom vår verksamhet och vi strävar efter att producera helt koldioxidneutral mjölk 2035”.

Valio säger hållbarhet är utgångspunkten för det mesta av deras verksamhet. Exakt vad de gör i varje steg har de beskrivit på sin hemsida på övergripande nivå.

Det långsiktiga målet om koldioxidneutral mjöl har delats upp i delmål som beskrivs i hållbarhetsredovisningen.

Willys:

“Spara pengar, bespara miljön”

“För oss går hållbarhet och låga priser hand i hand”

Det första citatet menar de syftar till en kampanj i kampen mot matsvinn.

Julia Forsberg

Patrik Karlsson