Engelska skolan förlorar tvist med Sundsvalls kommun | Nyhetssvallet

Engelska skolan förlorar tvist med Sundsvalls kommun

SUNDSVALL Engelska skolan förlorade rättegången den första december mot Sundsvalls kommun om begärt särskilt stöd för en elev. Förvaltningsrätten bedömer att eleven inte behöver extra stöd och hjälp vid studier. Engelska skolan anser att eleven har stort behov av särskilt stöd. Skolan bedömer också att eleven har svårt att fokusera på skolarbete och att eleven också behöver en stödperson som kan följa hen överallt, även under resor och på fritiden. 

 

 

 

Läs fler artiklar i samma kategori: Nyheter